logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
plus Projekty PUP
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Dodatek aktywizacyjny
plus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


USŁUGI ELEKTRONICZNE > Usługi elektroniczne PSZUSŁUGI ELEKTRONICZNE PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA


 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zachęca osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz pracodawców do korzystania z usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia, dostępnych na platformie www.praca.gov.pl.


Poniżej przedstawiamy wykaz dostepnych usług:

- Rejestracja / wyrejestrowanie osoby bezrobotnej oraz poszukującej pracy:

 • Zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (KRB)
 • Uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (PSZ-KRBU)
 • Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej (PSZ-WPSB)
 • Zgłoszenie podjęcia pracy (PSZ-ZPP)
 • Zgłoszenie wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia zatrudnienia (PSZ-ZGB)
 • Wniosek o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania (PSZ-WPD)

- Zgłoszenie oferty pracy:

 • Zgłoszenie oferty pracy (PSZ-ZOPP)

- Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu: 

 • Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (PSZ-WBZAT)
 • Wniosek o skierowanie na szkolenie (PSZ-WSI)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia (PSZ-WWZ)
 • Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (PSZ-WZUZS)
 • Wniosek o przelew świadczenia na konto (PSZ-PSK)
 • Zgłoszenie rozpoczęcia/wznowienia działalności gospodarczej (PSZ-ZRGD)

- Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

- Inne Pisma do urzędu

 

Złożenie wniosku wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Ilość odwiedzin: 2586
Nazwa dokumentu: Usługi elektroniczne PSZ
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Wojtala
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Wojtala
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2017-06-22 12:19:22
Data udostępnienia informacji: 2017-06-22 12:19:22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-22 13:01:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner