logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
plus Projekty PUP
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Dodatek aktywizacyjny
plus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Transfer zasiłku


TRANSFER ZASIŁKU


 

Osoba bezrobotna, posiadająca prawo do zasiłku, zarejestrowana we właściwym miejscowo urzędzie pracy ma prawo poszukiwać pracy na terenie państw UE, EOG oraz może pobierać tam zasiłek dla bezrobotnych w wysokości ustalonej przez Urząd Pracy przyznający w/w świadczenie.

Transfer zasiłku dla bezrobotnych trwa 3 miesiące. Istnieje możliwość przedłużenia na okres 6 miesięcy.


Przed wyjazdem za granicę osoba bezrobotna posiadająca prawo do zasiłku musi uzyskać dokument PD U2. W tym celu zgłasza się do właściwego miejscowo Powiatowego Urzędu Pracy.


Warunki uzyskania transferu:

  • Osoba bezrobotna przed wyjazdem musi być zarejestrowana we właściwym miejscowo urzędzie pracy oraz pozostawać do dyspozycji służb zatrudnienia państwa właściwego, co najmniej przez cztery tygodnie od chwili utraty pracy (PUP może wyrazić zgodę na wyjazd przed upływem tego terminu).
  • Przed wyjazdem za granicę osoba bezrobotna musi zgłosić zamiar wyjazdu w celu poszukiwania pracy za granicą, w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy, gdzie składa wniosek o wydanie dokumentu PD U2. W/w wniosek musi zawierać pełny adres zamieszkania w kraju poszukiwania pracy oraz dokładną datę wyjazdu.
  • Przed wyjazdem za granicę osoba bezrobotna musi złożyć wypełniony przez Powiatowy Urząd Pracy wniosek o wydanie dokumentu PD U2 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Posiadając kompletny dokument U2 może zarejestrować się w urzędzie pracy państwa, w którym będzie poszukiwać pracy.
  • Osoba bezrobotna w ciągu siedmiu dni, (licząc od dnia, w którym przestała pozostawać w dyspozycji powiatowego urzędu pracy państwa z którego wyjechała) musi zarejestrować się jako poszukujący pracy w urzędzie zatrudnienia Państwa Członkowskiego, do którego się udaje w celu poszukiwania pracy oraz przestrzegać warunków określonych na podstawie ustawodawstwa tego państwa.
  • Prawo do świadczeń zachowane jest przez okres trzech miesięcy. Może być przedłużone przez właściwe urzędy (WUP w Polsce) maksymalnie do sześciu miesięcy.

 Jeżeli osoba bezrobotna powraca do państwa właściwego w chwili zakończenia lub przed upływem okresu, przez który jest uprawniona do świadczeń, nadal zachowuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z ustawodawstwem właściwego państwa (jeżeli nie wykorzystała już całego okresu zasiłkowego). Traci zaś w/w prawo, jeżeli nie powróci w chwili zakończenia lub przed upływem tego okresu.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu za granicę celem poszukiwania pracy należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzki Urząd Pracy.

Załączniki: 
Wniosek o wydanie dokumentu PD U2 (wymagany druk dwustronny)

Załączniki do pobrania: 2013-04-03 14:10:18 - Wniosek o wydanie dokumentu PD U2 (120.82 kB)

Ilość odwiedzin: 27665
Nazwa dokumentu: Transfer zasiłku
Skrócony opis: Transfer zasiłku dla osób bezrobotnych
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Gołacka
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Gołacka
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2013-04-03 13:56:04
Data udostępnienia informacji: 2013-04-03 13:56:04
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-28 13:50:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner