Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 AKTUALNOŚCI
Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
Dane podstawowe
Filie urzędu
Struktura organizacyjna
Powiatowa Rada Rynku Pracy
Zarządzenia wewnętrzne
Zadania i status prawny PUP
Rejestry, Ewidencje, Archiwa
PRACA RADOM TVi
 OFERTY PRACY
Oferty regionalne
Oferty - ogłoszenia
Oferty pracy za granicą
EURES
Giełdy Pracy
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
Rejestracja osoby bezrobotnej
Rejestracja poszukującego pracy
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe
Szkolenia
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Finansowanie studiów podyplomowych
Trójstronna umowa szkoleniowa
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Refundacje z Funduszu Pracy
Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
Projekty PUP
    Badanie Radomskiego Rynku Pracy
    PROJEKT "INICJATYWA" PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
    EFS SPO RZL 2004 - 2006
    Mazowsze 2007
    Partnerstwa EFS
    Badanie ankietowe osób bezrobotnych
    Realizacje IKD oraz DS w 2007 roku
    Mazowsze 2008
    Profesjonalni - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
    Profesjonalny Urząd 6.1.2 POKL
    "Aktywni na rynku pracy" Poddziałanie 7.2.1 POKL
    Program Aktywizacji Zawodowej osób do 30 roku życia
    Projekt „Powrót kobiet na rynek pracy” (Poddziałanie 7.2.1 POKL)
    MOBILNY RADOM- staże dla bezrobotnych w Niemczech
    Projekt: Nowa Szansa
    Partnerstwo dla pracy
    Projekt "CZAS NA START"
Dostęp do informacji publicznych
Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Transfer zasiłku
Platforma SEPI
Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
Stan i struktura bezrobocia
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna skrzynka podawcza
 WNIOSKI I FORMULARZE
Rejestracja i obsługa petenta
Refundacje
Staże
Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
Informacja publiczna
Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej
Dodatek aktywizacyjny
Zatrudnienie cudzoziemców
 PRAWO PRACY
Ustawy
Obowiązujące akty prawne
 INNE
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Informacje
Przetargi
Ogłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                      

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizował projekt pod nazawą:
 

„AKTYWNI NA RYNKU PRACY”


Cel gówny projektu:

Ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej na terenie powiatu radomskiego.

Cel szczegółowy:
Pobudzenie aktywności zawodowej oraz ułatwienie wejścia i utrzymania się na rynku pracy osób zaliczanych do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie doradcze i szkoleniowe.

Grupy docelowe – osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu, w szczególności: 

 • Osoby długotrwale bezrobotne 
 • Osoby bezdomne 
 • Osoby powyżej 45 roku życia 
 • Osoby powracające po urlopach wychowawczych i macierzyńskich 
 • Osoby niepełnosprawne

Działania

 • Kompleksowe wsparcie doradcze w postaci indywidualnych porad uzyskanych w trakcie spotkań z doradcami zawodowymi, oraz organizacja szkoleń: 
 • Skuteczne poszukiwanie pracy- Aktywność 
 • Bukieciarstwo 
 • Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym 
 • Pakiet sklep 
 • Pracownik magazynowy z wózkami jezdniowymi i kasą fiskalną 
 • Spawanie Metodami MAG 135, TIG 141 
 • Księgowość komputerowa

Liczba beneficjentów: 50 osób
Wartość projektu: 127 240, 00 zł.
Termin realizacji : od 01. 04.2010 do 28.02.2011

Ilość odwiedzin: 9085
Nazwa dokumentu: "Aktywni na rynku pracy" Poddziałanie 7.2.1 POKL
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Jerzmański
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Jerzmański
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Szczepanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-05-04 09:35:18
Data udostępnienia informacji: 2010-05-04 09:35:18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-05 10:22:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...