Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 AKTUALNOŚCI
Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
Dane podstawowe
Filie urzędu
Struktura organizacyjna
Powiatowa Rada Rynku Pracy
Zarządzenia wewnętrzne
Zadania i status prawny PUP
Rejestry, Ewidencje, Archiwa
PRACA RADOM TVi
 OFERTY PRACY
Oferty regionalne
Oferty - ogłoszenia
Oferty pracy za granicą
EURES
Giełdy Pracy
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
Rejestracja osoby bezrobotnej
Rejestracja poszukującego pracy
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe
Szkolenia
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Finansowanie studiów podyplomowych
Trójstronna umowa szkoleniowa
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Refundacje z Funduszu Pracy
Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
Projekty PUP
    Badanie Radomskiego Rynku Pracy
    PROJEKT "INICJATYWA" PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
    EFS SPO RZL 2004 - 2006
       Informacja o działaniach 1.2 i 1.3
       Działanie 1.2 2006/2007
       Działanie 1.3 2006/2007
       Podsumowanie za rok 2006
       Działanie 1.2 w liczbach (2006)
       Działanie 1.3 w liczbach (2006)
    Mazowsze 2007
    Partnerstwa EFS
    Badanie ankietowe osób bezrobotnych
    Realizacje IKD oraz DS w 2007 roku
    Mazowsze 2008
    Profesjonalni - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
    Profesjonalny Urząd 6.1.2 POKL
    "Aktywni na rynku pracy" Poddziałanie 7.2.1 POKL
    Program Aktywizacji Zawodowej osób do 30 roku życia
    Projekt „Powrót kobiet na rynek pracy” (Poddziałanie 7.2.1 POKL)
    MOBILNY RADOM- staże dla bezrobotnych w Niemczech
    Projekt: Nowa Szansa
    Partnerstwo dla pracy
    Projekt "CZAS NA START"
Dostęp do informacji publicznych
Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Transfer zasiłku
Platforma SEPI
Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
Stan i struktura bezrobocia
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna skrzynka podawcza
 WNIOSKI I FORMULARZE
Rejestracja i obsługa petenta
Refundacje
Staże
Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
Informacja publiczna
Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej
Dodatek aktywizacyjny
Zatrudnienie cudzoziemców
 PRAWO PRACY
Ustawy
Obowiązujące akty prawne
 INNE
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Informacje
Przetargi
Ogłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Działanie 1.2 - "Perspektywy dla młodzieży"
Schemat a) - "Wspieranie młodzieży na rynku pracy"
"AZYMUT PRACA"

  Czas trawania projektu: 01.01.2006 - 31.12.2007 

  Udział finansowy w programie :
   -  Europejski Fundusz Społeczny - 72,57%
   -  Wkład krajowy - 27,43 %
  
  
Kwalifikujący się beneficjenci ostateczni:
  -  młodzież poniżej 25 roku życia, bezrobotna przez okres do 6 miesięcy,
  -  młodzież poniżej 25 roku życia, bezrobotna przez okres od 6 do 24 miesięcy,
  -  bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół,
  -  osoby poniżej 25 roku życia zarejestrowane jako osoby bezrobotne przez okres do 24 miesięcy chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą.

    Realizowane formy wsparcia:
  -  poradnictwo zawodowe,
  -  pośrednictwo pracy,
  -  staże,
  -  zatrudnienie subsydiowane - prace interwencyjne,
  -  szkolenia,
  -  przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  -  refundacja kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu lub szkolenia.
 
   

Działanie 1.3 - "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia"
Schemat a) - "Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych"
"NOWY HORYZONT"

  Czas trawania projektu: 01.01.2006 - 31.12.2007 

  Udział finansowy w programie :
   -  Europejski Fundusz Społeczny - 73,74%
   -  Wkład krajowy - 26,26 %
  
  
Kwalifikujący się beneficjenci ostateczni:
  -  osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów,
  -  osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres od 12 do 24 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów,

    Realizowane formy wsparcia:
  -  poradnictwo zawodowe,
  -  pośrednictwo pracy,
  -  przygotowanie zawodowe,
  -  zatrudnienie subsydiowane - prace interwencyjne,
  -  szkolenia,
  -  przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  -  refundacja kosztów dojazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego lub szkolenia.
   
 

Ilość odwiedzin: 3597
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Kończyk
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Kończyk
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Szczepanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-07-04 08:44:38
Data udostępnienia informacji: 2007-07-04 08:44:38
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-04 11:35:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...