logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia wewnętrzne
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
minus PRACA RADOM TVi
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
plus Nabór PUP Radom
minus Giełdy Pracy
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Poradnictwo zawodowe
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje z Funduszu Pracy
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
plus Projekty PUP
minus Dostęp do informacji publicznej
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Refundacja minimalnego -30
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Informacja publiczna
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Zatrudnienie cudzoziemców
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OFERTY PRACY > Oferty - ogłoszenia

stanowisko:
samodzielna księgowa

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie
  • min. 1 rok stażu pracy na w/w stanowisku
  • obsługa komputera
  • ogólna wiedza z zakresu rachunkowości
  • dokładność
  • księgowanie faktur
  • sporządzanie list płac, prowadzenie rachunków

Pracodawca oferuje:

pracodawca:
Zakłady Silikatowe Żytkowice S.A.
Żytkowice
26-930 Garbatka Letnisko


data przyjęcia oferty: 01.07.16
 

kontakt:
p. Szczęśniak
tel. 728 469 694 

             

           

stanowisko:
inżynier automatyk

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe techniczne
  • dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność
  • oprogramowywanie i uruchamianie instalacji automatyki
  • prace serwisowe

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  3000 zł brutto
  • województwo mazowieckie
  •  CV można przesyłać na adres e-mail: energoster@energoster.pl

pracodawca:
EnergoSter Sp. z o.o.

03-984 Warszawa


data przyjęcia oferty: 01.07.16
 

kontakt:
p. Mejka
tel. 502 185 170 

             

           

stanowisko:
stolarz

 

Wymagania:

  • wykształcenie zawodowe
  • 2-letni staż pracy
  • umiejętność czytania rysunku technicznego
  • wykonywanie i konserwacja elementów drewnianych i drewnopochodnych na podstawie rysunków technicznych
  • obsługa marzędzi ręcznych i obrabiarek
  • konserwacja, naprawa i renowacja wyrobów stolarskich

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2080 zł brutto
  • praca: Radom

pracodawca:
3 Regionalna Baza Logistyczna

30-901 Kraków


data przyjęcia oferty: 01.07.16
 

kontakt: CV należy składać do kancelarii Polowych Warsztatów Lotniczych Radom ul. Sadków 9 (poniedziałek - piątek w godz. 10-12)
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
administrator stron internetowych - web developer

 

Wymagania:

  • bardzo dobra znajomość H+ML5, CSS3, Javascript, PHP
  • znajomość min. jednego z popularnych CMS
  • tworzenie stron z wytycznymi

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na okres próbny
  • wynagrodzenie:  3500 zł brutto

pracodawca:
Internetica
ul. Świetlików 8/3
Warszawa


data przyjęcia oferty: 30.06.16
 

kontakt:
p. Paula Skrzypkowska
tel. (22) 300 18 17

             

           

stanowisko:
sprzedawca

 

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas nieokreślony
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto

pracodawca:
Lema Handel Art. Spożywczymi i Przemysłowymi
ul. Grójecka 32A
Warka


data przyjęcia oferty: 30.06.16
 

kontakt:
p. Leszek Bieniek
tel. 668 048 999 

             

           

stanowisko:
kierowca

 

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. C+E
  • wykształcenie zawodowe
  • staż pracy 1 rok
  • dyspozycyjność
  • badania lekarskie
  • kurs na przewóz rzeczy
  • niekaralność

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas nieokreślony
  • wynagrodzenie:  2600 zł brutto
  • praca:  trasa Radom - Rawa Mazowiecka (5 razy w tygodniu, praca nocą w godz. 18:30-5:00)

pracodawca:
Trans-Oil
ul. Dębowa 8B
Korytków "A"


data przyjęcia oferty: 30.06.16
 

kontakt:
p. Grzegorz Przymirski
tel. 509 044 049 

             

           

stanowisko:
młodszy inspektor działu terapeutycznego

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • certyfikat psychoterapeuty lub zaświadczenie potwierdzające status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub psychoterapeuty uzależnień, posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby
  • posiadanie obywatelstwa polskiego, uregulowany stosunek do służby wojskowej
  • osoba korzystająca z pełni praw publicznych, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas nieokreślony
  • wynagrodzenie:  2826 zł brutto
  • praca:  Radom
  • Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności - prowadzenie terapii dla skazanych mężczyzn uzależnionych od alkoholu

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:

  • ocena złożonych dokumentów
  • jedna lub kilka rozmów kwalifikacyjnych
  • uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych
  • test sprawności fizycznej składający się z czterech prób: siły (rzut piłką lekarską 2kg), mocy (skok w dal z miejsca), gibkości (skłon tułowia wprzód), zwinności (bieg zygzakiem w prostokącie 3x5m), szybkości (bieg 10x10 m (mężczyźni), 6x10m (kobiety))
  • przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego
  • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej
  • sporządzenia arkusza oceny predyzpozycji kandydata
  • zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej

Wymagane dokumenty:

  • wypełniona ankieta personalna (druk ankiety znajduje sią na stronie internetowej www: www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/
  • aktualna kolorowa fotografia w formacie wymaganym do dowodu osobistego
  • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby
  • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej
  • odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa
  • książeczka wojskowa
  • dowód osobisty

Ponadto kandydat może dodatkowo złożyć inne dokumenty, w szczególności:

  • potwierdzające jego dodatkowe umiejętności
  • potwierdzające jego osiągnięcia naukowe i zawodowe
  • opinie polecające

pracodawca:
ARESZT ŚLEDCZY
ul. Wolanowska 120
26 - 600 Radom


data przyjęcia oferty: 29.06.16
 

kontakt: Dokumenty należy złożyć w siedzibie Aresztu w godz 9:00 - 15:00 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 11.07.2016r (liczy się data wpływu do jednostki organizacyjnej)
p. 
tel.

             

           

stanowisko:
młodszy psycholog działu terapeutycznego

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu psychologii
  • certyfikat psychoterapeuty lub zaświadczenie potwierdzające status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub psychoterapeuty uzależnień, posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby
  • posiadanie obywatelstwa polskiego, uregulowany stosunek do służby wojskowej
  • osoba korzystająca z pełni praw publicznych, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas nieokreślony
  • wynagrodzenie:  3275 zł brutto
  • praca:  Radom
  • Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności - prowadzenie terapii dla skazanych mężczyzn uzależnionych od alkoholu

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata:

  • ocena złożonych dokumentów
  • jedna lub kilka rozmów kwalifikacyjnych
  • uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych
  • test sprawności fizycznej składający się z czterech prób: siły (rzut piłką lekarską 2kg), mocy (skok w dal z miejsca), gibkości (skłon tułowia wprzód), zwinności (bieg zygzakiem w prostokącie 3x5m), szybkości (bieg 10x10 m (mężczyźni), 6x10m (kobiety))
  • przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego
  • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej
  • sporządzenia arkusza oceny predyzpozycji kandydata
  • zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej

Wymagane dokumenty:

  • wypełniona ankieta personalna (druk ankiety znajduje sią na stronie internetowej www: www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/
  • aktualna kolorowa fotografia w formacie wymaganym do dowodu osobistego
  • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby
  • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej
  • odpis skrócony aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa
  • książeczka wojskowa
  • dowód osobisty

Ponadto kandydat może dodatkowo złożyć inne dokumenty, w szczególności:

  • potwierdzające jego dodatkowe umiejętności
  • potwierdzające jego osiągnięcia naukowe i zawodowe
  • opinie polecające

pracodawca:
ARESZT ŚLEDCZY
ul. Wolanowska 120
26 - 600 Radom


data przyjęcia oferty: 29.06.16
 

kontakt: Dokumenty należy złożyć w siedzibie Aresztu w godz 9:00 - 15:00 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 11.07.2016r (liczy się data wpływu do jednostki organizacyjnej)
p. 
tel.

             

           

stanowisko:
sprzedawca

 

Wymagania:

  • doświadczenie w handlu (znajomość rodzaju mięsa)
  • obsługa kasy fiskalnej, krajalnicy

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (dwie zmiany)
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto
  • praca:  Radom (Sklep Firmowy)

pracodawca:
Zakłady mięsne DOBROSŁAWÓW

24 - 100 Puławy


data przyjęcia oferty: 29.06.16
 

kontakt:
p. Warda
tel. 519 530 857 

             

           

stanowisko:
regionalny manager sprzedaży ds. wyrobów hutniczych

 

Wymagania:

  • przygotowywanie dokumentacji handlowych, analiz, pozyskiwanie klientów
  • doświadczenie min. 2 lata w sprzedaży w branży stalowo-hutniczej
  • znajomość technik sprzedaży i negocjacji
  • prawo jazdy kat. B
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, Power Point

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas nieokreślony
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

 CV można przesyłać na adres e-mail: praca@drozapol.pl

pracodawca:
DROZAPOL-PROFIL S.A.

85 - 880 Bydgoszcz


data przyjęcia oferty: 29.06.16
 

kontakt:
p. 
tel. (52) 326 09 10 

             

           

stanowisko:
opiekun medyczny

 

Wymagania:

  • mile widziany dyplom opiekuna medycznego

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  10,30 zł/h brutto
  • opkieka higieniczna pacjenta, pomoc w ubieraniu, karmieniu

 CV można przesyłać na adres e-mail: kam758@wp.pl

pracodawca:
ONV Sp. z o.o. 
Stary Gózd 35
26 - 806 Stara Błotnica


data przyjęcia oferty: 29.06.16
 

kontakt:
p. Grzybowski
tel. 606 698 772 

             

           

stanowisko:
pracownik ochrony

 

Wymagania:

  • niekaralność
  • ochrona osób i mienia w obiektach handlowych

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  10 zł/h netto
  • praca:  Radom

pracodawca:
Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.

01 - 267 Warszawa


data przyjęcia oferty: 29.06.16
 

kontakt:
p. Bednarski 
tel. 662 278 556 

             

           

stanowisko:
pracownik produkcyjny

 

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność
  • mile widziane uprawnienia na wózki widłowe

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto

   CV należy przesyłać na adres e-mail: bauchem@interia.pl

pracodawca:
BLAUCHEM Sp. Jawna
ul. Kościuszki 102
26 - 680 Wierzbica


data przyjęcia oferty: 29.06.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
obuwnik szwacz

 

Wymagania:

  • umiejętność pracy na maszynach przemysłowych: płaskich, słupowych

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto
  • praca:  Pracodawca zapewnia dowóz autobusem zakładowym

pracodawca:
ARM-ex 

Broniszew 71 k/Białobrzegów


data przyjęcia oferty: 28.06.16
 

kontakt:
p. 
tel. 48 615 31 99 

             

           

stanowisko:
sprzedawca

 

Wymagania:

  • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych mile widziana

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na okres próbny
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto
  • praca:  Radom

pracodawca:
Market - Detal 
ul. Świętokrzyska 22
88-100 Inowrocław


data przyjęcia oferty: 28.06.16
 

kontakt: CV należy składać na adres: Radom ul. Główna 11 w godzinach 12 - 16
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
pracownik inwentaryzacji

 

Wymagania:

  • obsługa urządzeń do skanowania
  • liczenie towarów w sklepach sieci handlowych

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  12,50 zł/h brutto
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: inwent.rekrutacja@issp.pl

pracodawca:
INVENT Sp. z o.o. 
ul. Gajowicka 195
53-150 Wrocław


data przyjęcia oferty: 27.06.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
kierownik produkcji

 

Zakres obowiązków:

  • organizacja procesów produkcji farb, lakierów i posadzek syntetycznych
  • realizacja zamówień na wyroby gotowe
  • organizacja systemu zamówień surowców chemicznych i opakowań
  • utrzymywanie wymaganych stanów magazynowych surowców i wyrobów gotowych
  • nadzór i kontrola prawidłowości przebiegu procesów produkcyjnych
  • współpraca z laboratorium kontroli jakości
  • prowadzenie dokumentacji rozchodów i przychodów na poszczególnych magazynach
  • prowadzenie dokumentacji wysyłkowych (w tym dokumentów ADR)

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe - preferowane chemiczne lub zarządzanie produkcją
  • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (w dziale kierowania produkcją przemysłu chemicznego)
  • doświadczenie w prowadzeniu gospodarki magazynowej
  • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point)
  • umiejętność pracy pod presją czasu
  • odpowiedzialność, dokładność, rzetelność
  • dyspozycyjność
  • prawo jazdy kat. B

Pracodawca wybranym osobom oferuje:

  • praca: umowa o pracę
  • wynagrodzenie:  3000 zł netto
  • moliwość rozwoju zawodowego - szkolenia i doskonalenia swoich umiejętności
  • niezbędne narzędzia pracy
  • praca:  Wierzbica k/Radomia

 CV należy przesyłać na adres e-mail: bauchem@interia.pl 
Pracodawca skontaktuje się z wybranymi Kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwraca.

pracodawca:
BAUCHEM Lickiewicz s.j.
ul. Kościuszki  102 
26-680 Wierzbica


data przyjęcia oferty: 27.06.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
laborant - farby i lakiery

 

Zakres obowiązków:

  • prowadzenie badań laboratoryjnych, w tym badanie surowców i kontrolę jakości wyrobów gotowych
  • prowadzenie dokumentacji prób oraz dokumentacji bieżącej kontroli jakości
  • prowadzenie systemu kolorowania wyrobów
  • przygotowywanie oraz przeprowadzanie zleconych prób i testów aplikacyjnych
  • ścisła współpraca z działem technologicznym i produkcyjnym
  • modyfikacja istniejących receptur pod kątem dostosowywania ich do potrzeb klientów i zmiennego rynku surowców
  • kalkulacja kosztów produkcji
  • tworzenie raportów i zestawień

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe - technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, chemia np. polimerów, itp.)
  • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (w laboratorium badawczo-rozwojowym lub kontroli jakości)
  • znajomość branży produkcji farb i lakierów
  • praktyczna znajomość technologii produkcji farb i klejów
  • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego
  • umiejętność obsługi komputera
  • umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność
  • umiejętność sprawnej organizacji czasu
  • prawo jazdy kat. B

Pracodawca wybranym osobom oferuje:

  • praca: umowa o pracę
  • wynagrodzenie:  3000 zł netto
  • moliwość rozwoju zawodowego - szkolenia i doskonalenia swoich umiejętności
  • niezbędne narzędzia pracy
  • praca:  Wierzbica k/Radomia

 CV należy przesyłać na adres e-mail: bauchem@interia.pl 
Pracodawca skontaktuje się z wybranymi Kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwraca.

pracodawca:
BAUCHEM Lickiewicz s.j.
ul. Kościuszki  102 
26-680 Wierzbica


data przyjęcia oferty: 27.06.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
technolog farb i lakierów

 

Zakres obowiązków:

  • udział w procesie projektowania nowych wyrobów
  • analiza jakościowa i ekonomiczna receptur
  • prowadzenie badań okresowych wyrobów i surowców
  • nadzów, kontrola i analiza parametrów procesu technologicznego
  • optymalizacja procesów technologicznych
  • udział w próbach technologicznych nowych produktów
  • przygotowywanie próbek ofertowych produktów
  • testowanie nowych surowców
  • nadzór nad bieżącą kontrolą jakości
  • opracowywanie dokumentacji technologicznej (receptury, specyfikacje surowców/ wyrobów gotowych, instrukcje przebiegu procesów technologicznych)
  • szkolenie pracowników zzakresu technologii produkcji

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe - technologia chemiczna lub pokrewne
  • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w Dziale Technologii w przemyśle farb i lakierów
  • doświadczenie w pracy w laboratorium
  • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point)
  • umiejętność pracy pod presją czasu
  • odpowiedzialność, dokładność, rzetelność
  • znajomość procesów technologicznych w produkcji farb i lakierów
  • dyspozycyjność
  • prawo jazdy kat. B

Pracodawca wybranym osobom oferuje:

  • praca: umowa o pracę
  • wynagrodzenie:  3000 zł netto
  • moliwość rozwoju zawodowego - szkolenia i doskonalenia swoich umiejętności
  • niezbędne narzędzia pracy
  • praca:  Wierzbica k/Radomia

 CV należy przesyłać na adres e-mail: bauchem@interia.pl 
Pracodawca skontaktuje się z wybranymi Kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwraca.

pracodawca:
BAUCHEM Lickiewicz s.j.
ul. Kościuszki  102 
26-680 Wierzbica


data przyjęcia oferty: 27.06.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowiska:
stolarz budowlany
monter wentylacji
pracownik produkcyjny elementów wentylacyjnych

hydraulik z umiejętnościami spawalniczymi (miedź na twardo)
dekarz budowlany
murarz

 

Wymagania:

  • mile widziana znajomość języka francuskeigo w stopniu komunikatywnym oraz czynne prawo jazdy kat. B

Pracodawca oferuje:

  • legalne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową (systematyczne rozliczanie czasu pracy, terminowe wypłacanie wynagrodzeń, płatny urlop, karta EKUZ, druk A1)
  • wynagrodzenie podstawowe min. 42 zł brutto/h
  • opieka konsultanta przez cały czas trwania kontraktu
  • bezpłatne mieszkanie w dobrym standardzie
  • pomoc i pokrycie kosztów wyjazdu w obie strony
  • w miarę możliwości dostęp do naszej floty aut
  • narzędzia niezbędne do pracy na danym stanowisku
  • praca:  Francja (głównie Lyon, zachodnie okolice paryża i Marsylia)

 CV należy przesyłać na adres e-mail: europraca@apvector.pl

pracodawca:
VECTOR Agencja Pracy 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 27.06.16
 

kontakt:
p. 
tel.  616 630 011

             

           

stanowisko:
kucharz

 

Wymagania:

   • aktualna książeczka do celów sanepid
   • przygotowanie zawodowe
   • bez nałogów

   Pracodawca oferuje:

    • praca: umowa o pracę (po okresie próbnym)
    • wynagrodzenie: 1850 zł
    • Praca przy produkcji garmażeryjnej

pracodawca:
PPHU "Biała Dama" s.c.
ul. Wojska Polskiego 1
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 22.06.16
 

kontakt:
p. Kaim
tel. 601 193 591

             

           

stanowisko:
pracownik budowlany

 

Wymagania:

  Pracodawca oferuje:

   • praca: umowa na okres próbny
   • wynagrodzenie: 1850 zł
   • Praca w delegacji (na terenie całego kraju)

pracodawca:
J-Bud Usługi Budowlane
Radom


data przyjęcia oferty: 20.06.16
 

kontakt:
p. Grzegorz Borzęcki
tel. 884 799 496

             

           

stanowisko:
lakiernik

 

Wymagania:

  • wykształcenie zawodowe
  • praktyka w zawodzie w lakierowaniu materiałów drewnopodobnych min. 2 lata
  • znajomość lakierów

  Pracodawca oferuje:

   • praca: umowa na okres próbny
   • wynagrodzenie: 1850 zł

pracodawca:
Dabart F.P.F.U.

Wierzchowiska Pierwsze
27-350 Sienno


data przyjęcia oferty: 20.06.16
 

kontakt:
p. Paweł Jędraszek
tel. 530 220 747

             

           

stanowisko:
inspektor BHP

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • aktualne uprawnienia BHP
  • prawo jazdy kat. B
  • mile widziana znajomość języka angielskiego

  Pracodawca oferuje:

   • praca: umowa na czas nieokreślony (po okresie próbnym)
   • wynagrodzenie: 1850 zł
   • praca: Radom, Pionki (obsługa dwóch zakładów)

pracodawca:
Gruprofil

Grudziądz, ul. Sportowców 6/49


data przyjęcia oferty: 20.06.16
 

kontakt:
p. Janusz Rusiecki
tel. 501 491 747

             

           

stanowisko:
pracownik biurowy

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie
  • obsługa komputera

  Pracodawca oferuje:

   • praca: umowa zlecenie
   • wynagrodzenie: 1700 zł netto
   • praca: Radom

pracodawca:
PROMETEUSZ FINANSE

26-502 Kielce


data przyjęcia oferty: 16.06.16
 

kontakt:
p.
tel. 602 514 229

             

           

stanowisko:
kucharz

 

Wymagania:

  • znajomość podstaw kuchni włoskiej

  Pracodawca oferuje:

   • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
   • wynagrodzenie: 1850 zł - 2500 zł brutto
   • praca: Radom i okolice

pracodawca:
JOK_POL

26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 16.06.16
 

kontakt:
p.
tel. 535 007 991

             

           

stanowisko:
pracownik ogólnobudowlany

 

Wymagania:

  • doświadczenie

  Pracodawca oferuje:

   • praca: umowa na czas określony
   • wynagrodzenie: 1850 zł brutto
   • praca: Radom i okolice

pracodawca:
Zakład Budowlano-Usługowo-Handlowy

26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 16.06.16
 

kontakt:
p. Michalski
tel.(48)  363 01 27

             

           

stanowisko:
brukarz

 

Wymagania:

  • doświadczenie zawodowe min. 2 lata
  • układanie kostki brukowej

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie: 1850 zł brutto
  • praca: teren województwa mazowieckiego

pracodawca:
BART-BRUK

26-640 Skaryszew


data przyjęcia oferty: 16.06.16
 

kontakt:
p. Pajek
tel.  510 643 303

             

           

stanowisko:
pracownik d.s. archiwizacji dokumentów

 

Wymagania:

  • umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze
  • znajomość programu pakietu MS Office

  Pracodawca oferuje:

   • praca: umowa zlecenie na 3 zmiany
   • wynagrodzenie: przez 1 miesiąc 11zł/h potem system akordowy

  Zakres obowiązków:

   • przygotowanie dokumentów do skanowania
   • skanowanie, pakowanie, segregowanie, weryfikacja dokumentów, wprowadzanie danych do serwisu

pracodawca:
IRON MOUNTAIN POLSKA
SERVICES SP. z O. O.
ul. Czarneckiego 122
26-617 Radom


data przyjęcia oferty: 13.06.16
 

kontakt:
Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się dnia 06.07.2016r. w godzinach 11-14
w siedzibie firmy


             

           

stanowisko:
ślusarz 

 

Wymagania:

  • wykształceniwe zawodowe
  • uprawnienia do wykonywania w/w zawodu

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (dwie zmiany)
  • wynagrodzenie: od 2000 zł brutto

pracodawca:
"Konrem MET" Sp.zo.o.
ul. Szydłowiecka 150B
26-502 Jastrząb


data przyjęcia oferty: 13.06.16
 

kontakt:
p. Figarski
tel.  600 229 471

             

           

stanowisko:
elektromonter zakładowy

 

Wymagania:

  • wykształceniwe średnie zawodowe
  • uprawnienia do wykonywania w/w zawodu

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  od 2000 zł brutto

pracodawca:
"Konrem MET" Sp.zo.o.
ul. Szydłowiecka 150B
26-502 Jastrząb


data przyjęcia oferty: 13.06.16
 

kontakt:
p. Figarski
tel.  600 229 471

             

           

stanowisko:
monter izolacji przemysłowych

 

Wymagania:

  • wykształceniwe średnie zawodowe
  • uprawnienia do wykonywania w/w zawodu

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (dwie zmiany)
  • wynagrodzenie: od 2000 zł brutto 

pracodawca:
"Konrem MET" sp.zo.o.
26-502 Jastrząb


data przyjęcia oferty: 13.06.16
 

kontakt:
p. Figarski
tel.  600 229 471

             

           

stanowisko:
monter konstrukcji stalowych

 

Wymagania:

  • wykształceniwe średnie zawodowe
  • uprawnienia do wykonywania w/w zawodu

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (dwie zmiany)
  • wynagrodzenie: od 2000 zł brutto

pracodawca:
"Konrem MET" sp.zo.o.
ul. Szydłowiecka 150B
26-502 Jastrząb


data przyjęcia oferty: 13.06.16
 

kontakt:
p. Figarski
tel.  600 229 471

             

           

stanowisko:
pracownik działu elektromedia

 

Wymagania:

  • wykształceniwe min. zawodowe
  • znajomość pakietu MS Office
  • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
  • obsługa klientów sklepu w zakresie sprzedaży produktów sektora

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  od 1900 zł brutto + premia
  • praca w Radomiu

 CV należy przesyłać na adres e-mail: t.gadajski@auchan.pl 

pracodawca:
"Arel" Sp.zo.o. 
26-617 Radom 


data przyjęcia oferty: 13.06.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
sprzedawca

 

Wymagania:

  • obsługa komputera
  • komunikatywność

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie (2 - zmiany)
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto
  • praca w Radomiu (Galeria Słoneczna)

 CV należy przesyłać na adres e-mail: t.pochec@itomi.pl

pracodawca:
"TOMI" 
05-660 Warka


data przyjęcia oferty: 13.06.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
pracownik budowlany

 

Wymagania:

  • prace wykończeniowe, malowanie, szpachlowanie, kładzenie glazury, paneli

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  3000 zł brutto
  • praca w Radomiu

pracodawca:
"JOK-POL"
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 13.06.16
 

kontakt:
p. Skrzek
tel.  606 337 821

             

           

stanowisko:
pomocniczy robotnik budowlany (cieśla, zbrojarz)

 

Wymagania:

  • wykształceniwe zawodowe
  • uprawnienia do wykonywania w/w zawodu

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (dwie zmiany)
  • wynagrodzenie: od 2000 zł brutto

pracodawca:
"Konrem MET" sp.zo.o.
ul. Szydłowiecka 150 B
26-502 Jastrząb


data przyjęcia oferty: 13.06.16
 

kontakt:
p. Figarski
tel.  600 229 471

             

           

stanowisko:
ślusarz narzędziowy (m/k)

 

Zakres obowiązków:

  • montaż, demontaż, konserwacja form i związanego z nimi oprzyrządowania 
  • ocena i pomiary elementów form i ich kwalifikowanie do naprawy
  • naprawa form 
  • polerowanie elementów formujących 
  • nadzorowanie stanu technicznego form i adaprorów 
  • sporządzanie raportów i analiz do bezpośredniego przełożonego 

Wymagania:

  • wykształcenie min. zasadnicze w branży metalowej 
  • znajomość rysunku technicznego 
  • umiejętność posługiwania się  przyrządami pomiarowymi 
  • umiejętność posługiwania się komputerem 
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
  • dyspozycyjność
  • samodzielność, odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
  • dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi szlifierek, tokarek i frezarek

Pracodawca oferuje:

  • konkurencyjne warunki finansowe (2100 zł brutto) 
  • stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie działającej w oparciu o międzynarodowe standardy 
  • pracę w młodym, dynamicznym zespole
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • praca: Radom

 Osoby zainteresowane ofertą mogą przesłać CVi list motywacyjny w języku polskim na adres e-mail: rekrutacja@althagroup.com 

pracodawca:
ALTHA POWER METALLURGY SP.Z O.O. 
ul. Tarnobrzeska 8
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 10.06.16
 

kontakt:
p. 
tel. 

             

           

stanowisko:
operator maszyn

 

Wymagania:

  • niekaralność

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2500 zł brutto
  • praca:  Piaseczno ul. Julianowska 66A

pracodawca:
Work Service S.A. 
Wrocław ul. Gwiaździsta 66


data przyjęcia oferty: 10.06.16
 

kontakt:
p. Beata Badowska
tel.  501 540 339

             

           

stanowisko:
siekacz

 

Wymagania:

  • umiejętność rozkrawania skór naturalnych i syntetycznych na wierzchy obuwia

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Broniszew k/Białobrzeg
  • pracodawca zapewnia transport do miejsca pracy 

pracodawca:
P.P.U.H "ARM-ex" 
05-610 Goszczyn


data przyjęcia oferty: 10.06.16
 

kontakt:
p. Kasica
tel.  48 615 32 99

             

           

stanowisko:
traktorzysta

 

Wymagania:

  • podstawowa obsługa ciągnika z kosiarką 
  • prawo jazdy kat. T

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  12 zł/h brutto
  • praca w Radomiu

pracodawca:
"GEO-CERTUS" 
02-384 Warszawa


data przyjęcia oferty: 10.06.16
 

kontakt:
p. Węgłowski
tel.  602 629 759

             

           

stanowisko:
inżynier budowy

 

Wymagania:

  • wykształceniwe wyższe (budowlane)
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność zarządzania zespołem, umiejętności organizacyjne

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  4000 zł brutto
  • praca:  okolice Radomia (budowa)
  • nadzór nad realizacją (budownictwo drogowe)

 CV należy przesyłać na adres e-mail: k.bartkowiak@wagsa.eu

pracodawca:
World Acoustic Group S.A. 
51-101 Polkowice


data przyjęcia oferty: 08.06.16
 

kontakt:
p. 
tel.  76 846 31 64

             

           

stanowisko:
przedstawiciel handlowy

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie
  • prawo jazdy kat. B

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2500 zł brutto (system prowizyjny)
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: radomeden@edensc.com

pracodawca:
PROGRESS ACTIVE Sp. z o.o. 
35-065 Rzeszów


data przyjęcia oferty: 07.06.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
pracownik ochrony

 

Wymagania:

  • obsługa komputera
  • mile widziane doświadczenie na obiektach handlowych

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  8-10 zł/h netto
  • praca:  Radom

 

pracodawca:
KONSALNET SECURITY Sp. z o.o. 
01-267 Warszawa


data przyjęcia oferty: 07.06.16
 

kontakt:
p. Klimas
tel.  667 080 013

             

           

stanowisko:
spawacz

 

Wymagania:

  • wykształcenie zawodowe
  • spawanie metodą MIG, TIG
  • umiejętność czytania rysunku technicznego

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  od 3000 zł brutto
  • praca:  Radom

 

pracodawca:
HEMAR
Rzeczków Kolonia 70
26-680 Wierzbica


data przyjęcia oferty: 07.06.16
 

kontakt:
p. 
tel.  48 618 19 92

             

           

stanowisko:
pracownik ogólnobudowlany

 

Wymagania:

  • umiejętność wykonywania robót remontowo-budowlanych i termorenowacyjnych

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000 zł - 3000 zł brutto
  • praca:  w delegacji
  • zapewniony dojazd i zakwaterowanie

 

pracodawca:
TOPAZ Sp. z o.o. 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 07.06.16
 

kontakt:
p.  Augustyn
tel.  604 499 276

             

           

stanowisko:
kierownik robót instalacyjnych

 

Wymagania:

  • uprawnienia budowlane instalacyjne
  • wykształcenie min. średnie
  • doświadczenie w kierowaniu zespołem instalatorów
  • kierowanie i nadzór nad robotami instalacyjnymi

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  3000 zł - 4000 zł brutto
  • praca:  w delegacji
  • zapewniony dojazd i zakwaterowanie

 

pracodawca:
TOPAZ Sp. z o.o. 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 07.06.16
 

kontakt:
p.  Augustyn
tel.  604 499 276

             

           

stanowisko:
kierownik robót budowlanych

 

Wymagania:

  • uprawnienia budowlane
  • doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu robót remontowych i budowlanych

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  3000 zł - 4000 zł brutto
  • praca:  w delegacji
  • zapewniony dojazd i zakwaterowanie

 

pracodawca:
TOPAZ Sp. z o.o. 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 07.06.16
 

kontakt:
p.  Augustyn
tel.  604 499 276

             

           

stanowisko:
monter instalacji

 

Wymagania:

  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  • montaż instalacji sanitarnych

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000 zł - 3000 zł brutto
  • praca:  w delegacji
  • zapewniony dojazd i zakwaterowanie

 

pracodawca:
TOPAZ Sp. z o.o. 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 07.06.16
 

kontakt:
p.  Augustyn
tel.  604 499 276

             

           

stanowisko:
pracownik rozbioru drobiu

 

Wymagania:

  • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)
  • zaangażowanie
  • dokładność i staranność
  • umiejętność szybkiego uczenia się
  • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będzie dodatkowym atutem

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie (cały etat)
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto + premie miesięczne + dodatki za godziny nocne
  • praca w niskich temperaturach

 

pracodawca:
ALBO Sp. z o.o.data przyjęcia oferty: 02.06.16
 

kontakt:
p. 
tel.  48 381 00 80

             

           

stanowisko:
kucharz

 

Wymagania:

  • doświadczenie w zawodzie
  • dyspozycyjność

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na okres próbny (wyłącznie trzecia zmiana w godz. 20 -4)
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto

 

pracodawca:
SMACZEK ZPHU 
ul. Długa 11a
26-660 Wielogóra


data przyjęcia oferty: 02.06.16
 

kontakt:
p. 
tel.  505 317 890 lub 791 840 256

             

           

stanowisko:
pomoc kucharza

 

Wymagania:

  • doświadczenie w zawodzie
  • dyspozycyjność

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na okres próbny (wyłącznie trzecia zmiana w godz. 20 -4)
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto

 

pracodawca:
SMACZEK ZPHU 
ul. Długa 11a
26-660 Wielogóra


data przyjęcia oferty: 02.06.16
 

kontakt:
p. 
tel.  505 317 890 lub 791 840 256

             

           

stanowisko:
pracownik automyjni

 

Wymagania:

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na okres próbny
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto
  • praca:  Radom

 

pracodawca:
TURBO Firma Handlowo Usługowa 
ul. Wierzbicka 49
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 02.06.16
 

kontakt:
p. 
tel.  604 518 898

             

           

stanowisko:
kontroler jakości (m/k)

Zakres obowiązków:

  • kontrola produkowanych części na wszystkich etapach wytwarzania
  • wypełnianie dokumentacji, zbieranie danych do analiz jakościowych
  • kontrola wejściowa materiałów do produkcji
  • kontrola detali od kooperantów
  • kontrola końcowa detali wysyłanych do klienta
  • nadzorowanie wyrobu niezgodnego i tworzenie analiz z tym związanych
  • współtworzenie oraz opracowywanie odpowiednich instrtukcji jakościowych
  • podejmowanie działań korygujących w pzrypadku pojawienia się niezgodności 

Wymagania:

  • doświadczenie w pracy na stanowisku kontrolera jakości min. 2 lata
  • znajomość obsługi podstawowych przyrządów pomiarowych
  • znajomość rysunku technicznego
  • znajomość systemu zarządzania jakością ISO 9001
  • mile widziane doświadczenie w tworzeniu dokumnetacji jakościowej
  • znajomość arkusza kalkulacyjnego Excell
  • dokładność i sumienność

Pracodawca oferuje:

  • umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie: 1850 zł brutto na okresie próbnym
  • stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie działającej w oparciu o międzynarodowe standardy
  • pracę w młodym, dynamicznym zespole
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • praca: Radom

Osoby zainteresowane ofertą mogą przesyłać CV i list motywacyjny w języku polskim  na adres: rekrutacja@althagroup.com
 

pracodawca:

ALTHA POWDER METALLURGY  Sp. z o.o.
ul. Kozienicka 97
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 01.06.16
 

kontakt:

  tel.  

           

stanowisko:
logistyk - zaopatrzeniowiec

Zakres obowiązków:

  • organizacja zadań logstycznych wewnętrznych i zewnętrznych: zamówienia, zlecenia spedycyjne, wysyłki, zakupy
  • dokumentowanie procesów logistycznych
  • współpraca z podostawcami
  • utrzymanie kontaktów z firmami spedycyjnymi
  • podejmowanie działań mających na celu optymalizację i doskonalenie procesów
  • współpraca przy utrzymaniu i dalszym rozwoju systemów logistycznych
  • nadzorowanie stanu technicznego wybranych maszyn i urządzeń, koordynacja działań serwisowych
  • sporządzanie raportów i analiz do bezpośredniego przełożonego 

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie techniczne (znajomość rysunku technicznego będzie dodatkowym atutem)
  • komunikatywna znajomość j. angielskiego lub niemieckiego
  • dobra znajomość pakietu MS Office
  • komunkatywność i umiejętność pracy w zespole
  • dyspozycyjność
  • samodzielność, odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
  • prawo jazdy kat. B

Pracodawca oferuje:

  • konkurencyjne warunki finansowe: 2200 zł brutto po okresie próbnym
  • stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie działającej w oparciu o międzynarodowe standardy
  • pracę w młodym, dynamicznym zespole
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • praca: Radom

Osoby zainteresowane ofertą mogą przesyłać CV i list motywacyjny w języku polskim  na adres: rekrutacja@althagroup.com
 

pracodawca:

ALTHA POWDER METALLURGY  Sp. z o.o.
ul. Kozienicka 97
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 01.06.16
 

kontakt:

  tel.  

           

stanowisko:
inżynier konstruktor

Zakres obowiązków:

  • wykonywanie dokumentacji technicznej oraz technologicznej
  • praca z programami Catia, Solid Works
  • projektowanie + konstrukcja form, maszyn, urządzeń, komponentów
  • dokonywanie analiz wytrzymałościowych

Wymagania:

  • wykształcenie min. inżynierskie
  • dobra znajomość j. angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
  • znajomość programów: Catia lub Solid Works
  • umiejętność dokonywania obliczeń wytrzymałościowych i analiz MES
  • mile widziane doświadczenie na analogicznym stanowisku
  • samodzielność, umiejętność pracy w zespole

Pracodawca oferuje:

  • zatrudnienie w międzynarodowej firmie po półrocznym okresie próbnym - umowa stała
  • wynagrodzenie: od 1850 zł brutto na okresie próbnym
  • możliwość poszerzania wiedzy i rozwoju zawodowego
  • praca: Radom

Osoby zainteresowane ofertą mogą przesyłać CV i list motywacyjny z klauzulą: "Wyrażam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb proceszu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883", na adres: rekrutacja@altha.com.pl
 

pracodawca:

ALTHA POWDER METALLURGY  Sp. z o.o.
ul. Kozienicka 97
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 01.06.16
 

kontakt:

  tel.  

           

stanowisko:
nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

Wymagania:

  • umiejętności animacji zabawy, dobry kotakt z dziećmi, kreatywność, zdolności artystyczne

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  8 - 10 zł/h brutto
  • praca:  Mleczków

 CV należy przesyłać na adres e-mail: forkidsstudio@gmail.com

pracodawca:
FOR-KIDS 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 31.05.16
 

kontakt:
p. 
tel.  889 100 700

             

           

stanowisko:
dekarz

 

Wymagania:

  • mile widziane doświadczenie

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto
  • praca:  Radom i okolice

 

pracodawca:
LES-BUD 
Mazowszany 
26-624 Kowala


data przyjęcia oferty: 30.05.16
 

kontakt:
p.  Leśniewski
tel.  604 096 476

             

           

stanowisko:
malarz-szpachlarz

 

Wymagania:

  • wykształcenie zawodowe (kierunkowe)
  • mile widziane doświadczenie (możliwość przyuczenia)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto

 

pracodawca:
Usługi Remontowo-Budowlane 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 30.05.16
 

kontakt:
p.  Śliwiński
tel.  601 983 478

             

           

stanowisko:
tynkarz maszynowy

 

Wymagania:

  • doświadczenie w zawodzie

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2500 zł brutto
  • praca:  województwo mazowieckie
  • zapewnione zakwaterowanie

 

pracodawca:
MILO-BUD 
26-630 Jedlnia Letnisko


data przyjęcia oferty: 27.05.16
 

kontakt:
p.  Janas
tel.  729297553

             

           

stanowisko:
piekarze, cukiernicy

 

Wymagania:

Pracodawca oferuje:

  • wysokie wynagrodzenie:  od 2600 zł netto
  • praca:  Wejherowo
  • bezpłatne zakwaterowanie dla osób spoza Wejherowa

 SPOTKANIA REKRUTACYJNE:

03.06.2016, godz. 10.00
11.06.2016, godz. 10.00

pracodawca:
Piekarnia PELLOWSKI
ul. Św. Jacka 2
84-200 Wejherowo


data przyjęcia oferty: 24.05.16
 

kontakt:
p. 
tel.  502 102 454;  58 672 94 45

             

           

stanowisko:
kierowca

 

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. C+E
  • karta kierowcy
  • doświadczenie, niekaralność
  • transport towarów na terenie Radomia

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony
  • wynagrodzenie:  2500 zł brutto
  • praca:  teren Radomia

 CV należy przesyłać na adres e-mail: ttl.ttl@interia.pl

pracodawca:
TTL Sp. z o.o. 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 24.05.16
 

kontakt:
p. Rębiś
tel.  537 759 774

             

           

stanowisko:
kierowca

 

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. C+E
  • karta kierowcy
  • doświadczenie, niekaralność
  • transport towarów na terenie UE

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto + diety
  • praca:  teren Unii Europejskiej

 CV należy przesyłać na adres e-mail: ttl.ttl@interia.pl

pracodawca:
TTL Sp. z o.o. 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 24.05.16
 

kontakt:
p. Rębiś
tel.  530 101 614

             

           

stanowisko:
kierowca

 

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. C+E
  • karta kierowcy
  • doświadczenie, niekaralność
  • transport towarów na terenie Polski

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony
  • wynagrodzenie:  3500 zł brutto
  • praca:  teren Polski

 CV należy przesyłać na adres e-mail: ttl.ttl@interia.pl

pracodawca:
TTL Sp. z o.o. 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 24.05.16
 

kontakt:
p. Rębiś
tel.  537 759 774

             

           

stanowisko:
inspektor ds. BHP

 

Wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe
  • aktualne uprawnienia
  • umiejętność wykonywania szkoleń, prezentacji
  • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na okres próbny (1/2 etatu)
  • wynagrodzenie:  1500 zł brutto
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: janusz.rusiecki@gruprofil.pl

pracodawca:
GRUPROFIL
ul. Sportowców 6/49
Grudziądz


data przyjęcia oferty: 20.05.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
pracownik obsługi myjni samochodowej

 

Wymagania:

  • praktyka w zawodzie min. 3 lata
  • osoba bez zadłuzeń komorniczych oraz bez nałogów alkoholowych
  • nie karany
   (mycie pojazdów samochodowych, pranie tapicerki)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na okres próbny
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto
  • praca:  Radom

 

pracodawca:
BIAŁA DAMA s.c.
Al. Wojska Polskiego 1
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 11.05.16
 

kontakt:
p. Anna Kaim
tel.  601 193 591

             

                                 

stanowisko:
elektryk

 

Wymagania:

  • wykonywanie prac elektrycznych

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2500 zł brutto
  • praca:  cały kraj

 

pracodawca:
Z.U.H. SŁAW-BUD 
26-631 Jastrzębia


data przyjęcia oferty: 10.05.16
 

kontakt:
p. Strzałkowski
tel.  505 040 109

             

           

stanowisko:
malarz

 

Wymagania:

  • wykonywanie prac malarskich

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2500 zł brutto
  • praca:  cały kraj

 

pracodawca:
Z.U.H. SŁAW-BUD 
26-631 Jastrzębia


data przyjęcia oferty: 10.05.16
 

kontakt:
p. Strzałkowski
tel.  505 040 109

             

           

stanowisko:
pracownik sprzątający

 

Wymagania:

  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • niekaralność
  • sprzątanie pomieszczeń biurowych

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony (0,85 etatu)
  • wynagrodzenie:  1572,50 zł brutto
  • praca:  Warszawa (pracodawca zapewnia dojazd do miejsca pracy)

 CV należy przesyłać na adres e-mail: radom@inwemer.pl lub osobiście w siedzibie firmy: Radom ul. 25 Czerwca 68

pracodawca:
INWEMER System Sp. z o.o.
03-310 Warszawa


data przyjęcia oferty: 09.05.16
 

kontakt:
p. 
tel.  48 363 80 77

             

           

stanowisko:
pracownik fizyczny - nadzór pracowników

 

Wymagania:

  • znajomość obsługi komputera
  • przyjmowanie i wydawanie towaru, nadzór pracowników

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  10 zł/h netto
  • praca:  Białobrzegi, ul. Parkowa 18 (wjazd od ul. Polnej)

 CV należy przesyłać na adres e-mail: praca.ako@gmail.com

pracodawca:
AKO 
05-600 Grójec


data przyjęcia oferty: 09.05.16
 

kontakt:
p. 
tel.  601 992 384

             

                 

stanowisko:
pracownik produkcyjny (owoce-mrożonki)

 

Wymagania:

  • aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  9 zł/h netto
  • praca:  Białobrzegi, ul. Parkowa 18 (wjazd od ul. Polnej)

 CV należy przesyłać na adres e-mail: praca.ako@gmail.com

pracodawca:
AKO 
05-600 Grójec


data przyjęcia oferty: 09.05.16
 

kontakt:
p. 
tel.  601 992 384

             

           

stanowisko:
pracownik budowlany

 

Wymagania:

  • praca przy termomodernizacjach budynków

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę
  • wynagrodzenie:  2500 zł brutto
  • praca:  cały kraj

 

pracodawca:
SŁAW-BUD ZUH 
26-631 Jastrzębia


data przyjęcia oferty: 09.05.16
 

kontakt:
p. Strzałkowski
tel.  505 040 109

             

           

stanowisko:
glazurnik

 

Wymagania:

  • układanie glazury, terakoty

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę
  • wynagrodzenie:  2500 zł brutto
  • praca:  cały kraj

 

pracodawca:
SŁAW-BUD ZUH 
26-631 Jastrzębia


data przyjęcia oferty: 09.05.16
 

kontakt:
p. Strzałkowski
tel.  505 040 109

             

           

stanowisko:
frezer

 

Wymagania:

  • wykształcenie zawodowe
  • praca na frezarce uniwersalnej

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas nieokreślony
  • wynagrodzenie:  3000 zł brutto

 

pracodawca:
MIREX I   s.c. 
ul. Topolowa 10
26-505 Orońsko


data przyjęcia oferty: 09.05.16
 

kontakt:
p. Kil
tel.  609 306 731

             

           

stanowisko:
pracownik ogólnobudowlany

 

Wymagania:

  • mile widziane ukończenie kursu (kierowanie ruchem drogowym)
  • kierowanie ruchem drogowym przy wjeździe na budowę
  • wpis w kartę samochodów wjeżdżających na budowę

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  12 zł/h brutto
  • praca:  Obwodnica Radomia S-7 (Jedlińsk-Zakrzew)

 

pracodawca:
Drobne Prace Budowlano-Drogowe 
22-470 Zwierzyniec


data przyjęcia oferty: 09.05.16
 

kontakt:
p.  Grabowski
tel.  660 297 026

             

           

stanowisko:
fizjoterapeuta

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe zawodowe
  • praca w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej, w tym w domu u pacjentów w domu

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: reha.complex@gmail.com

pracodawca:
REHA-COMPLEX s.c. 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 06.05.16
 

kontakt:
p. 
tel.  512 040 525

             

              

stanowisko:
kierowca

 

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. C+E

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę
  • wynagrodzenie:  4000 - 5000 zł brutto

 CV należy przesyłać na adres e-mail: phu.barbara@gmail.com

pracodawca:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
Cecyliówka 23A 
26-903 Głowaczów


data przyjęcia oferty: 06.05.16
 

kontakt:
p.   Chmielewska
tel.  660 401 960

             

                                        

stanowisko:
pracownik sprzątający

 

Wymagania:

  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • niekaralność

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto
  • praca:  Radom

 

pracodawca:
KARABELA Sp. z o.o. 
39-400 Tarnobrzeg


data przyjęcia oferty: 26.04.16
 

kontakt:
p. 
tel.  502 306 986 lub 509 935 754

             

                           

stanowisko:
kosiarz-traktorzysta

 

Wymagania:

  • pracownik do obsługi kosy spalinowej (żyłkowej)
  • koszenie trawników
  • prace porządkowe

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  10 zł/h netto
  • praca:  teren Radomia

 CV należy przesyłać na adres e-mail: geocertus@wp.pl

pracodawca:
GEO-CERTUS 
Warszawa


data przyjęcia oferty: 25.04.16
 

kontakt:
p.   Węgłowski
tel.  602 629 759

             

                                          

stanowisko:
majster robót

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie zawodowe (budowlane-drogi)
  • prawo jazdy kat. B
  • doświadczenie w pracy na budowie dróg i autostrad

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2500 zł brutto
  • praca:  budowa drogi S7 - Obwodnica Radomia 9prowadzenie robót drogowych, nadzór nad pracownikami)

 CV należy przesyłać na adres e-mail: zpradom@o2.pl

pracodawca:
Czechanowicz Ekologia i Zieleń Sp. z o.o. 
41-103 Siemianowice Śląskie


data przyjęcia oferty: 25.04.16
 

kontakt:
p. 
tel.  504 052 806

             

           

stanowisko:
kierowca (obsługa pogrzebów)

 

Wymagania:

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie (pełne świadczenie ZUS)
  • wynagrodzenie:  od 910 zł brutto za 1 tydzień
  • bezpłatne zakwaterowanie

 

pracodawca:
Zakład Pogrzebowy WILANÓW
ul. Pastewna 21 
02-954 Warszawa


data przyjęcia oferty: 19.04.16
 

kontakt:
p. Jakub Ciepliński
tel.  788 406 762,  22 842 99 15

             

                                 

stanowisko:
specjalista ds. kosztorysowania-ofertowania

 

Wymagania:

  • znajomość obsługi programów komputerowych, programu NormaPro
  • znajomość technologii i organizacji robót stanu surowego
  • praktyka w zawodzie min. 5 lat
  • przygotowywanie ofert, wykonywanie przedmiarów, prowadzenie negocjacji, opracowywanie i uzgadnianie kalkulacji i wycen

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  3000 zł brutto
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: biuro@most-tech.pl

pracodawca:
MOS-TECH Sp. z o.o. 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 20.04.16
 

kontakt:
p. 
tel.  608 513 210

             

           

stanowisko:
kierowca (transport międzynarodowy)

 

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. C+E

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto + delegacje

 CV należy przesyłać na adres e-mail: monika@maxtrans.home.pl

pracodawca:
MAX-TRANS 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 18.04.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

                                                                            

stanowisko:
pracownik ochrony

 

Wymagania:

  • wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony
  • pozwolenie na broń
  • prawo jazdy kat. B
  • doświadczenie zawodowe

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie (system zmianowy)
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto
  • praca:  Warszawa - okolice

 CV należy przesyłać na adres e-mail: biuro@reflex.radom.pl

pracodawca:
REFLEX Sp. z o.o. 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 11.04.16
 

kontakt:
p. 
tel.  48 363 86 02

             

           

           

stanowisko:
kierowca kat. BCE (transport krajowy)

 

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. B, C, E
  • uprawnienia do obsługi HDS
  • doświadczenie min. 2 lata

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2500 zł brutto

pracodawca:
OLA 
26-613 Radom


data przyjęcia oferty: 08.04.16
 

kontakt:
p.  Robert Dziocha
tel.  601 275 552

             

           

stanowisko:
pracownik ogólnobudowlany

 

Wymagania:

  • doświadczenie na w/w stanowisku (szpachlowanie, malowanie, układanie płytek, zabudowy karton-gips

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2.400zł brutto

pracodawca:
BRACIA MAZURKAS

26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 07.04.16
 

kontakt:
p. Jarosław Mazurek  
tel. 602 705 404 

             

kontakt:
p. Łukasz Mazurek  
tel. 668 739 404 

             

           

           

stanowisko:
operator koparko-ładowarki

 

Wymagania:

  • uprawnienia na ładowarkę o pojemności 4m3
  • uprawnienia na koparkę - 1,5 - 2,5m3

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2.000zł - 3.000zł brutto
  • praca:  Radom, Opole. Pracodawca w delegacji zapewnia zakwaterowanie

pracodawca:
Usługi Transportowe

26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 07.04.16
 

kontakt:
p. Żabicki  
tel. 606 358 398 

             

           

stanowisko:
pracownik sklepu

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe (mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy)
  • znajomość pakietu MS Office, wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej
  • obsługa klientów sklepu w zakresie sprzedaży produktów sektora, zaopatrzenie i utrzymanie działu
  • mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto+premia
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: s.markowska@auchan.pl

pracodawca:
"AREL" Sp. z o.o.

26-617 Radom


data przyjęcia oferty: 07.04.16
 

kontakt:
p.  
tel.  

             

           

           

stanowisko:
pracownik produkcji - pracownik fizyczny

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe (spec. mechanik maszyn)
  • uprawnienia na wózki widłowe, obsługa wózka widłowego
  • doświadczenie przy produkcji elementów betonowych
  • obsługa maszyn paletujących, załadunki materiałów budowlanych

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Wola Ducka k/Otwocka

 CV należy przesyłać na adres e-mail: pazio-beton@wp.pl

pracodawca:
PPHU  PAZIO-BETON
Wola Ducka
05-408 Glinanka


data przyjęcia oferty: 05.04.16
 

kontakt:
p.  Pazio
tel.  22 789 99 28

             

           

stanowisko:
operator wibroprasy do produkcji elementów betonowych

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe (spec. automatyk, elektromechanik maszyn
  • wiedza z zakresu automatyki i elektromechaniki
  • obsługa wibroprasy - linii technologicznej do produkcji bloczków betonowych, bieżące naprawy i konserwacja (elektryka - mechanika - automatyka

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Wola Ducka k/Otwocka

 CV należy przesyłać na adres e-mail: pazio-beton@wp.pl

pracodawca:
PPHU  PAZIO-BETON
Wola Ducka
05-408 Glinanka


data przyjęcia oferty: 05.04.16
 

kontakt:
p.  Pazio
tel.  22 789 99 28

             

           

stanowisko:
sprzątaczka

 

Wymagania:

  • stopień niepełnosprawności
  • sumienność, rzetelność, dokładność

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony
  • wynagrodzenie: 1850 zł brutto
  • praca: Warszawa

pracodawca:
Firma Usługowa "Błysk”
39-200 Dębica


data przyjęcia oferty: 04.04.16

kontakt:
p.
tel. 885 105 200

                      

stanowisko:
pomocniczy robotnik budowlany

 

Wymagania:

  • wykształcenie zawodowe

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (2 zmiany)
  • wynagrodzenie:  od 2000 zł brutto
  • praca: na terenie całego kraju

 

pracodawca:
Konrem MET Sp. zo.o.
ul. Szydłowiecka 150B
26-502 Jastrząb


data przyjęcia oferty: 04.04.16
 

kontakt:
tel.   48 628 41 73
             

           

stanowisko:
elektromonter zakładowy

 

Wymagania:

  • wykształcenie średnie techniczne

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (2 zmiany)
  • wynagrodzenie:  od 2000 zł brutto
  • praca: na terenie całego kraju

 

pracodawca:
Konrem MET Sp. zo.o.
ul. Szydłowiecka 150B
26-502 Jastrząb


data przyjęcia oferty: 04.04.16
 

kontakt:
tel.   48 628 41 73
             

           

stanowisko:
ślusarz

 

Wymagania:

  • wykształcenie średnie techniczne

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (2 zmiany)
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca: na terenie całego kraju

 

pracodawca:
Konrem MET Sp. zo.o.
ul. Szydłowiecka 150B
26-502 Jastrząb


data przyjęcia oferty: 04.04.16
 

kontakt:
tel.   48 628 41 73
             

           

stanowisko:
monter konstrukcji stalowych

 

Wymagania:

  • wykształcenie średnie techniczne

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (2 zmiany)
  • wynagrodzenie:  od 2000 zł brutto
  • praca: na terenie całego kraju

 

pracodawca:
Konrem MET Sp. zo.o.
ul. Szydłowiecka 150B
26-502 Jastrząb


data przyjęcia oferty: 04.04.16
 

kontakt:
tel.   48 628 41 73
             

           

stanowisko:
monter izolacji przemysłowych

 

Wymagania:

  • wykształcenie średnie techniczne

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (2 zmiany)
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca: na terenie całego kraju

 

pracodawca:
Konrem MET Sp. zo.o.
ul. Szydłowiecka 150B
26-502 Jastrząb


data przyjęcia oferty: 04.04.16
 

kontakt:
tel.   48 628 41 73
             

           

stanowisko:
elektromonter

 

Wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe
  • dyspozycyjność

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (2 zmiany)
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca: Radom

 

pracodawca:
Przedsiębiorstwo MAN 
26-624 Kowala


data przyjęcia oferty: 30.03.16
 

kontakt:
p.  Maj
tel.   794 096 432

             

           

stanowisko:
kierownik produkcji

 

Wymagania:

  • wykształcenie mni. średnie lub wyższe techniczne
  • znajomość branży mechanicznej, technologii produkcji wkrętów metalowych
  • mile widziana znajomość języka angielskiego
  • zarządzanie procesami produkcji, koordynacja pracy w kierowanym zespole ludzkim, prowadzenie dokumentacji, optymalizacja kosztów produkcji

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2850 zł brutto + premia
  • pracodawca zapewnia zakwaterowanie

 CV należy przesyłać na adres e-mail: anna.reda@mssteel.pl

pracodawca:
M.S. STEEL s.c.
Brochocinek 13A 
09-410 Płock


data przyjęcia oferty: 29.03.16
 

kontakt:
p.  Reda
tel.  24 267 79 42; 790 600 270

             

           

           

stanowisko:
operator tłoczni-walcarek

 

Wymagania:

  • wykształcenie mni. zawodowe (kierunek mechaniczny)
  • mile widziane doświadczenie w obsłudze maszyn tłoczni, walca
  • obsługa walcarek do produkcji wkrętów, śrub
  • wymiana i regulacja narzędzi, kontrola jakości gotowych wyrobów

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (2 zmiany: 6-14; 14-22)
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto + premia
  • pracodawca zapewnia zakwaterowanie

 CV należy przesyłać na adres e-mail: anna.reda@mssteel.pl

pracodawca:
M.S. STEEL s.c.
Brochocinek 13A 
09-410 Płock


data przyjęcia oferty: 29.03.16
 

kontakt:
p.  Reda
tel.  24 267 79 42; 790 600 270

             

           

stanowisko:
spedytor międzynarodowy

 

Wymagania:

  • doświadczenie w obsłudze międzynarodowych zleceń spedycyjnych
  • znajomość branży TSL
  • znajomość pakietu MS Office
  • doświadczenei w dziale spedycji
  • umiejętność pracy w zespole
  • mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę (1/1 etatu)
  • wynagrodzenie:  2500 zł brutto (system motywacyjny)

 Aplikacje (list motywacyjny, CV, zdjęcie) należy przesyłać na adres e-mail: biuro@badpol.eu

pracodawca:
BADPOL  PPHU  Pawel Bado
ul. Batalionów Chłopskich 49 
27-200 Starachowice


data przyjęcia oferty: 29.03.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
monter (montaż systemów alarmowych oraz telewizji przemysłowej)

 

Wymagania:

  • wykształcenie techniczne
  • znajomość systemów CCTV oraz SWIN
  • prawo jazdy kat. B
  • niekaralność
  • dyspozycyjność
  • mile widziany wpis na listę kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  2400 zł brutto
  • praca:  Warszawa

 CV należy przesyłać na adres e-mail: sylwia-kolasa@rrsecurity.pl

pracodawca:
RR Security Grupa Sp. z o.o. 
05-402 Otwock


data przyjęcia oferty: 14.03.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

                   

           

           

stanowisko:
sprzedawca telefoniczny

 

Wymagania:

  • obsługa komputera
  • doświadczenie w sprzedaży lub chęć jego zdobycia
  • komunikatywność
  • umiejętność konsekwentnego dążenia do realizacji założonych celów
  • rzetelność

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  1800 zł brutto (od 10 zł/h brutto + premia)
  • praca:  Radom (kontakt telefoniczny z klientem, przedstawianie usług firmy, aktywne pozyskiwanie nowych klientów)

 CV należy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@modernfs.pl

pracodawca:
MODERN FINANCIAL SYSTEMS Sp. z o.o. 
01-031 Warszawa


data przyjęcia oferty: 14.03.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
monter instalacji sanitarnych

 

Wymagania:

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  5000 zł brutto
  • praca:  teren wojewódtwa mazowieckiego

pracodawca:
MAC-MAC Mariusz Mackiewicz data przyjęcia oferty: 02.03.16
 

kontakt:
p. Mackiewicz
tel.  607 377 777

             

           

stanowisko:
pomoc montera (instalacje sanitarne)

 

Wymagania:

  • możliwość przyuczenia

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  5000 zł brutto
  • praca:  teren wojewódtwa mazowieckiego

pracodawca:
MAC-MAC Mariusz Mackiewicz data przyjęcia oferty: 02.03.16
 

kontakt:
p. Mackiewicz
tel.  607 377 777

             

           

stanowisko:
kierownik produkcji

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe techniczne
  • min. 2 lata doświadczenia w zakresie zarządzania produkcją
  • praktyczna znajomość nowoczesnych metod zarządzania produkcją
  • umiejętność zarządzania zespołem produkcyjnym, samodzielnego podejmowania decyzji
  • znajomość pakietu MS Office
  • prawo jazdy kat. B
  • mile widziana znajomość języka angielskiego

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony
  • wynagrodzenie:  5000 - 7000 zł brutto

CV należy przesyłać na adres e-mailowy: toho@toho.pl

pracodawca:
TOHO POLAND Sp. z o.o.
 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 01.03.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

         

                                                                                                                                                

Ilość odwiedzin: 2572095
Nazwa dokumentu: Oferty - ogłoszenia
Skrócony opis: Oferty pracy z podanym adresem pracodawcy
Podmiot udostępniający: Referat Pośrednictwa Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Zegarek
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Zegarek
Osoba, która wprowadzała dane: Artur Kobrzycki
Data wytworzenia informacji: 2003-09-11 08:15:27
Data udostępnienia informacji: 2003-09-11 08:15:27
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-01 12:21:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner