logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia wewnętrzne
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
minus PRACA RADOM TVi
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
minus Giełdy Pracy
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Poradnictwo zawodowe
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje z Funduszu Pracy
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
plus Projekty PUP
minus Dostęp do informacji publicznych
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Refundacje
minus Refundacja minimalnego -30
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Informacja publiczna
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Zatrudnienie cudzoziemców
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OFERTY PRACY > Oferty - ogłoszenia

stanowisko:
stacjonarny pracownik do działu sprzedaży

 

Wymagania:

  • znajomość obsługi komputera
  • mile widziana znajomość obsługi programu FPP

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto

 CV należy przesyłać na adres e-mail: radompraca@op.pl

pracodawca:
MULTI-POL s.j. Przedsiębiorstwo Handlowe 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 05.02.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
doradca telefoniczny ds. opieki medycznej

 

Wymagania:

  • inicjatywa w kontakcie z klientem
  • doświadczenie w telefonicznej sprzedaży
  • aktywne, telefoniczne pozyskiwanie klientów - analiza potrzeb klientów, prezentowanie oferowanych usług

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie (3 miesiące)
  • wynagrodzenie:  11 zł/h brutto
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: emilia.brodzinska@medicover.pl

pracodawca:
MEDICOVER Sp. z o.o. 
00-807 Warszawa


data przyjęcia oferty: 04.02.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
młodszy psycholog działu penitencjarnego - etat funkcjonariusza

Wymagania formalne:

  • obywatelstwo polskie
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • rękojmia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań
  • osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyslne przestępstwo skarbowe albo wobec, której  nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo
  • daje rękojmię  zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
  • ma odpowiednie do stanowiska wykształcenie - wyższe magisterskie w zakresie psychologii
  • posiada zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby

Wymagania bezwzględne:

  • wykształcenie wyższe magisterskie - kierunek psychologia
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
  • zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
  • umiejętność pracy z dokumentacją (dokładność, uporządkowanie)

Dodatkowe wymagania:

  • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

  • ocena złożonych dokumentów
  • rozmowa kwalifikacyjna (na którą kandydat przynosi do wglądu oryginały zożonych dokumentów)
  • badanie psychologiczne
  • test sprawności fizycznej
  • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w ankiecie personalnej
  • ustalenie przez właściwą komisję lekarską orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do Służby Więziennej
  • sporządzenie arkusza ocen predyspozycji kandydata
  • zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej

Dokumenty wymagane e I etapie postępowania kwalifikacyjnego:

  • pisemne zgłoszenie chęci podjęcia służby na określonym stanowisku
  • prawidłowo wypełniona ankieta personalna; http://www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej
  • kserokopie świadectw pracy/służby
  • kserokopia książeczki wojskowej
  • kserokopia dowodu osobistego
  • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej
  • 2 zdjęcia kandydata w formacie do dowodu osobistego
  • kopie odpisów skróconych aktów urodzenia kandydata, małżonka, dzieci, odpisy skrócone aktu małżeństwa
  • oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych

Powyższe dokumenty należy złożyć w Zakładzie Karnym w Żytkowicach 26-930 Garbatka-Letnisko w terminie do dnia 05 lutego 2016 roku.

 

O terminie rozmowy wstępnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie

O nie zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego kandyadci będą informowani pisemnie

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w kadrach Zakładu Karnego w Żytkowicach

 

pracodawca:

Zakład Karny w Żytkowicach
26-930 Garbatka Letnisko


  data przyjęcia oferty: 03.02.16
 

kontakt:

tel.  48 62 11 250,   48 62 10 198

           

stanowisko:
kierowca dostawca

 

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. C
  • obsługa samochodu dostawczego
  • realizacja dostaw towarów w Warszawie

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę (cały etat; praca od Pn. do Pt.; wolne weekendy)
  • wynagrodzenie:  podstawa + prowizja
  • realne zarobki: 3000 - 4500 zł netto/m-c
  • pomoc w zakwaterowaniu
  • praca:  Warszawa

 CV należy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@aquick.pl

pracodawca:
AQUICK Źródło Żywiec
39-300 Mielec


data przyjęcia oferty: 04.02.16
 

kontakt:
p. 
tel.  508 010 730

             

           

stanowisko:
nauczyciel na kierunku technik usług kosmetycznych

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe
  • uprawnienia pedagogiczne, doświadczenie
  • prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi, stóp, dekoltu i ciała
  • dyspozycyjność w weekendy

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  25 zł/h brutto

 CV należy przesyłać na adres e-mail: radom@sukcesedukacja.pl

pracodawca:
SUKCES EDUKACJA 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 28.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
nauczyciel na kierunku technik weterynarii

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe
  • uprawnienia pedagogiczne, doświadczenie
  • prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z zakresu anatomia i fizjologia zwierząt (chów, hodowla i inseminacja zwierząt, zabiegi weterynaryjne)
  • dyspozycyjność w weekendy

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  25 zł/h brutto

 CV należy przesyłać na adres e-mail: radom@sukcesedukacja.pl

pracodawca:
SUKCES EDUKACJA 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 28.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
specjalista ds. sprzedaży szkoleń

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • dyspozycyjność, odpowiedzialność
  • doświadczenie na w/w stanowisku min. 3 lata
  • umiejętność brania udziału w przetargach
  • łatwe nawiązywanie kontaktów biznesowych, samodzielność i inicjatywa w działaniu

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto

 CV należy przesyłać na adres e-mail: radom@sukcesedukacja.pl

pracodawca:
SUKCES EDUKACJA 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 28.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
serwisant sieci telekomunikacyjnej

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie techniczne
  • prawo jazdy kat. B

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony (2 zmiany)
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom (praca terenowa na wybranych osiedlach)
  • obsługa sieci telekomunikacyjnej na terenie powiatu i miasta Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: zbigniew_zak@elmo.com.pl

pracodawca:
ELMO S.A. 
08-110 Siedlce


data przyjęcia oferty: 28.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  505 195 235

             

           

stanowisko:
opiekun klienta

 

Wymagania:

  • mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta
  • odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, komunikatywność
  • gotowość do pracy terenowej (w obrębie 2-3 osiedli miasta Radom)
  • dyspozycyjność 12-15 godzin tygodniowo

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  100 zł - 2000 zł brutto (system prowizyjny)
  • praca:  Radom (praca terenowa na wybranych osiedlach)
  • obsługa klientów firmy, monitoring płatności, raportowanie

 CV należy przesyłać na adres e-mail: hr@markasa.pl

pracodawca:
MARKA  S.A. 
ul. Świętego Rocha 5 lok. 109
15-897 Białystok


data przyjęcia oferty: 27.01.16
 

kontakt:
p.  Agnieszka Sobczuk
tel.  887 840 500

             

           

stanowisko:
analityk RTV

 

Wymagania:

  • mile widziane wykształcenie wyższe
  • obsługa komputera z systemem Windows
  • zdolności analityczne i klasyfikacyjne
  • obowiązkowość

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  1950 zł brutto + premia
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: praca@imm.com.pl

pracodawca:
Instytut Monitorowania Mediów Sp. z o.o.
00-697 Warszawa


data przyjęcia oferty: 27.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
pracownik ochrony

 

Wymagania:

  • posiadanie kwalifikacji pracownika ochrony
  • mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • ochrona i dozór nad powierzonym mieniem na terenie dużego zakładu przemysłowego 

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony (ruch ciągły)
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto
  • praca: Radom (możliwość zorganizowania kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony przez pracodawcę)

 CV należy przesyłać na adres e-mail: kadry@gwarant.pl

pracodawca:
GWARANT S.A. Agencja Ochrony 
45-131 Opole


data przyjęcia oferty: 26.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  669 661 301

             

           

stanowisko:
pracownik ochrony

 

Wymagania:

  • podstawowa znajomość języka angielskiego
  • ochrona i dozór nad powierzonym mieniem na terenie dużego zakładu przemysłowego 

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony (ruch ciągły)
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto
  • praca: Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: kadry@gwarant.pl

pracodawca:
GWARANT S.A. Agencja Ochrony 
45-131 Opole


data przyjęcia oferty: 26.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  669 661 301

             

           

stanowisko:
kasjer-sprzedawca

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe
  • komunikatywność, punktualność
  • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  • książeczka z badaniami sanepidu
  • zdolności organizacyjne
  • odpowiedzialność, zaangażowanie, uczciwość
  • mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
   (obsługa klienta, dbanie o czystość i estetykę sklepu, odbiór towaru, obsługa kasy fiskalnej i wykładanie towaru)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie na czas szkolenia - umowa na czas określony po okresie szkolenia (2 zmiany)
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto
  • praca: Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: goda.rekrutacja@wp.pl

pracodawca:
GODA s.c. Firma Handlowo-Usługowa 
38-400 Krosno


data przyjęcia oferty: 26.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  502 256 472  lub  691 516 858

             

           

stanowisko:
telemarketer

 

Wymagania:

  • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
  • dobra znajomość środowiska Windows, pakietu Office
  • dobra dykcja, miły głos, mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta 
   (udzielanie informacji klientom o produkcie lub usłudze, umawianie spotkań handlowych)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto
  • praca zdalna w domu pracownika (osoba powinna posiadać sprawny komputer, łącze internetowe)

 CV należy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@igd.waw.pl

pracodawca:
IGD-WORK Sp. z o.o. 
00-382 Warszawa


data przyjęcia oferty: 26.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  662 155 313

             

           

stanowisko:
kucharz-barman

 

Wymagania:

  • wykształcenie gastronomiczne
  • komunikatywność

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie 
  • wynagrodzenie:  2000 zł

 

pracodawca:
SAM Przedsiębiorstwo Handlowe
ul. Wernera 10  (Bar SMAK)
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 20.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  509 569 541

             

           

stanowisko:
magazynier

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe
  • uprawnienia na wózki widłowe
  • umiejętność pracy w zespole
  • rzetelność

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie 
  • wynagrodzenie:  2000 zł

 

pracodawca:
NASZ SAD Spółdzielcza Grupa Producentów Owoców
Pabierowice 3a
05-604 Jasieniec


data przyjęcia oferty: 20.01.16
 

kontakt:
p. Beata Szymańska
tel.  48 664 14 83

             

           

stanowisko:
pracownik ochrony

 

Wymagania:

  • kwalifikowany pracownik bez obowiązku posiadania książeczki osoby dopuszczonej do posiadania broni
  • ochrona osób i mienia (patrol pieszy)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie (system czasu pracy: 24/48)
  • wynagrodzenie:  7,50 zł/h netto
  • praca: Świerże Górne k/Kozienic

 

pracodawca:
IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o.
53-111 Wrocław


data przyjęcia oferty: 19.01.16
 

kontakt:
p. Sentkiewicz
tel.  510 011 780

             

           

stanowisko:
siekacz

 

Wymagania:

  • umiejętność rozkrawania skór naturalnych i syntetycznych na wierzchy obuwia

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • zapewniony dowóz pracowników do miejsca pracy

 

pracodawca:
ARMEX PPUH
Broniszew 71 k/Białobrzegów


data przyjęcia oferty: 18.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  48 615 32 99

             

           

stanowisko:
projektant obuwia/konstruktor obuwia

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie 
  • roczne doświadczenie na podobnym stanowisku związanym z projektowaniem/konstruowaniem obuwia
  • praktyczna znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego (w mowie i piśmie)
  • bardzo dobra znajomość programów CAD/CAM

Zadania:

  • konstruowanie prototypów obuwia w oparciu o gotowe projekty
  • opracowywanie prototypów obuwia przy użyciu oprogramowania CAD/CAM
  • sporządzanie dokumentacji technologicznej obuwia
  • współpraca ze stylistami oraz działami technologii, produkcji, sprzedaży

Mile widziane:

  • wykształcenie wyższe techniczne
  • praktyczna znajomość języka rosyjskiego
  • czynne prawo jazdy kat. B

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto

 CV oraz list motywacyjny (z informacją jakiego stanowiska dotyczy) należy przesyłać na adres e-mail: hr@protektorsa.pl 

Prośba o zamieszczenie następującej klauzuli: "Zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133 poz. 883 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".

Pracodawca skontaktuje się z wybranymi kandydatami spełniającymi powyższe kryteria

pracodawca:
PROTEKTOR S.A.


data przyjęcia oferty: 14.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
kasjer sprzedawca

 

Wymagania:

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
  • (obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego, obsługa stoisk: mięso i wędliny, zarządzanie towarem)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (2 zmiany)
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto
  • praca:  market DINO w Potworowie

 CV należy przesyłać na adres e-mail: praca@marketdino.pl

pracodawca:
DINO Polska Sp. z o.o. 
63-700 Krotoszyn


data przyjęcia oferty: 14.01.16
 

kontakt:
p.  Szymańska
tel.  665 290 390

             

           

stanowisko:
technolog

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe o profilu technicznym
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • obsługa komputera (Ms Office, AutoCad)
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • opracowywanie i nadzór nad dokumentacją techniczną, uczestnictwo we wdrażaniu procesów produkcyjnych

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas nieokreślony
  • wynagrodzenie:  2500 zł - 3500 zł brutto
  • praca:  Starachowice

pracodawca:
PKC GROUP POLAND Sp.  z o.o.
ul. Radomska 86 
27-200 Starachowice


data przyjęcia oferty: 14.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  661 899 655

             

           

stanowisko:
przedstawiciel handlowy

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie
  • prawo jazdy kat. B

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2500 zł brutto (system prowizyjny)
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: radomeden@edensc.com

pracodawca:
PROGRESS ACTIVE Sp. z o.o. 
35-065 Rzeszów


data przyjęcia oferty: 12.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
lekarz dentysta

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe
  • min. 2 lata stażu pracy

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto

 

pracodawca:
STOMADENT
ul. 1905 Roku 20 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 08.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  48 389 02 29  lub osobiście

             

           

stanowisko:
kelner

 

Wymagania:

  • doświadczenie
  • dyspozycyjność

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto

pracodawca:
POD RÓŻAMI Hotel i Restauracja
ul. Radomska 49 
26-630 Jedlnia Letnisko


data przyjęcia oferty: 08.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  602 222 753

             

           

stanowisko:
kierownik rejonu (Team Manager)

 

Wymagania:

  • zarządzanie grupą doradców finansowych
  • rekrutacja i wdrożenie nowych członków swojego zespołu
  • analiza i raportowanie wyników sprzedażowych
  • prowadzenie regionalnych inicjatyw marketingowych

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  3500 zł brutto + premie
  • praca:  Kozienice-Zwoleń-Lipsko

 CV należy przesyłać na adres e-mail: lucyna.grzelka@proficredit.pl

pracodawca:
PROFI CREDIT POLSKA S.A.
43-300 Bielsko-Biała


data przyjęcia oferty: 08.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  668 681 864

             

           

           

stanowisko:
młodszy specjalista w dziale logistyki

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: logistyka, ekonomia lub techniczne
  • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
  • bardzo dobra znajomość Ms Office

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas nieokreślony
  • wynagrodzenie:  2000 zł - 3000 zł brutto
  • praca:  Starachowice

 CV należy przesyłać na adres e-mail: recruiting.poland@pkcgroup.com

pracodawca:
PKC GROUP POLAND Sp.  z o.o.
ul. Radomska 86 
27-200 Starachowice


data przyjęcia oferty: 08.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  661 899 655

             

               

stanowisko:
planista

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • bardzo dobra znajomość Ms Office
  • umiejętności komunikacyjne

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas nieokreślony
  • wynagrodzenie:  2500 zł - 3500 zł brutto
  • praca:  Starachowice

 CV należy przesyłać na adres e-mail: recruiting.poland@pkcgroup.com

pracodawca:
PKC GROUP POLAND Sp.  z o.o.
ul. Radomska 86 
27-200 Starachowice


data przyjęcia oferty: 08.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  661 899 655

             

           

stanowisko:
pracownik obsługi stoiska

 

Wymagania:

  • możliwość przyuczenia
  • obsługa klienta, wykładanie towaru, dbanie o porządek na dziale i magazynie

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (2 zmiany od 6-14 i 14-22)
  • wynagrodzenie:  2070 zł brutto
  • praca:  Janki ul. Mszczonowska 3
  • pracodawca zapewnia dojazd do pracy

 CV należy przesyłać na adres e-mail: a.dolecka@auchan.pl

pracodawca:
AUCHAN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 3, Janki 
05-090 Raszyn


data przyjęcia oferty: 08.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  22 735 86 59  lub  735 86 16

             

           

stanowisko:
kasjer

 

Wymagania:

  • możliwość przyuczenia
  • obsługa klienta, wykładanie towaru, dbanie o porządek na dziale i magazynie

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (2 zmiany od 6-14 i 14-22)
  • wynagrodzenie:  2270 zł brutto
  • praca:  Janki ul. Mszczonowska 3
  • pracodawca zapewnia dojazd do pracy

 CV należy przesyłać na adres e-mail: a.dolecka@auchan.pl

pracodawca:
AUCHAN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 3; Janki
05-090 Raszyn


data przyjęcia oferty: 08.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  22 735 86 59  lub  735 86 16
             

           

stanowisko:
pracownik ochrony

 

Wymagania:

  • pozwolenie na broń
  • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie (12-godzinny system pracy)
  • wynagrodzenie:  11,20 zł/h brutto
  • praca:  Pionki

pracodawca:
ATOS Sp. z o.o. 
92-229 Łódź


data przyjęcia oferty: 04.01.16
 

kontakt:
p. 
tel.  602 532 662

             

           

stanowisko:
pomocnik hutnika

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe
  • umiejętność pracy w zespole
  • odnoszenie wyrobów szklanych do odprężarki

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (3 zmiany)
  • wynagrodzenie:  od 1750 zł brutto

pracodawca:
Huta Szkła BERTA Sp. z o.o.
ul. Leśna 51
Wsola


data przyjęcia oferty: 30.12.15
 

kontakt:
p. 
tel.  661 999 885 w godz. 8-15

             

           

stanowisko:
kontroler biletów

 

Wymagania:

  • wykształcenie średnie, osoba nie karana
  • prowadzenie kontroli dokumentów przewozu w pojazdach komunikacji miejskiej oraz nakładanie opłat

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  od 1780 zł do 3000 zł brutto
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: biuro.radom@rewizor.eu lub kontakt w biurze: Radom, ul. M.C.Skłodowskiej 18  pok. 10

pracodawca:
REWIZOR
81-571 Gdynia


data przyjęcia oferty: 30.12.15
 

kontakt:
p. Chudzik
tel.  734 454 044

             

           

stanowisko:
kierowca

 

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. C+E
  • mile widziane uprawnienia ADR

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas nieokreślony
  • wynagrodzenie:  1750 zł brutto
  • praca:  Janów gm. Tczów

pracodawca:
AUTO-ARGAZ s.c. 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 22.12.15
 

kontakt:
p. 
tel.  48 678 09 65

             

           

stanowisko:
praca za granicą

Szczegółowe informacje  tutaj

pracodawca:

Contrain Poland Sp. z o.o.


  data przyjęcia oferty: 21.12.15
 

kontakt:
p. Anita Niewiadomska
tel. 42 636 97 03

 

                                 

stanowisko:
opiekun osób starszych w Niemczech

 

Wymagania:

  • komunikatywna znajomość języka niemieckiego - podstawowe słownictwo
  • doświadczenie w opiece nad osobami starszymi
  • mile widziane prawo jazdy kat. B
   (prowadzenie gospodarstwa domowego oraz opieka i pielęgnacja osoby starszej)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • składki ZUS od średniej krajowej (od 3960 zł)
  • wynagrodzenie:  do 5000 zł netto
  • praca:  Niemcy, Polska
  • legalna praca, ubezpieczenie (druk A1, karta EKUZ)
  • przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie
  • elastyczne terminy wyjazdów
  • opieka i wsparcie zespołu

 Giełda Pracy 11.01.2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie PUP Radom, pok. 221 

pracodawca:
INTERKADRA Sp. z o.o. 
30-552 Kraków


data przyjęcia oferty: 15.12.15
 

kontakt:
p.  Ewelina Brzeska
tel.  666 826 239

             

           

stanowisko:
pracownik ochrony

 

Wymagania:

  • ochrona mienia

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony (system zmianowy)
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail:  topservis@interia.eu

pracodawca:
SECURITAS POLSKA Sp. z o.o. 
02-677 Warszawa


data przyjęcia oferty: 14.12.15
 

kontakt:
p.  Barwiński
tel.  603 910 541

             

           

           

stanowisko:
manewrowy

 

Wymagania:

  • wykształcenie średnie, preferowany kierunek (transport kolejowy lub pokrewne)
  • preferowane doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego
  • preferowane kwalifikacje na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego
  • zaangażowanie w realizację zadań
  • odpowiedzialność, obowiązkowość i sumienność w zakresie powierzonych zadań
  • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
  • operatywność, odporność na stres

Zakres obowiązków:

  • wykonywanie pracy manewrowego w składzie drużyny manewrowej pod kierownictwem
  • przygotowanie wagonów do rozładunku i ich powtórne formowanie w skład manewrowy po rozładunku
  • wykonywanie czynności polegających na:
  • rozłączaniu wagonów na wywrotnicy
  • powtórnym złączaniu wagonów po rozładunku
  • właściwym zabezpieczaniu wagonów przed zbiegnięciem
  • wykonywanie oględzin stanu technicznego torów i rozjazdów
  • obsługa urzadzeń radiołączności kolejowej

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę
  • pełny wymiar czasu pracy
  • system pracy - zmianowy
  • stałę wynagrodzenie i klarowny system premiowy (od 2000 zł do 2500 zł brutto)
  • stabilna praca w dynamicznie rozwijającej się spółce
  • możliwość rozwoju kompetencji zawodowych

 przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2016 r.

 

CV należy przesyłać na adres pracodawcy z dopiskiem "Postępowanie rekrutacyjne - manewrowy" Nie otwierać.

lub drogą elektroniczną na adres mail: rekrutacje.wytwarzanie@enea.pl w tytule wiadomości wpisując "Postępowanie rekrutacyjne - manewrowy"
 

Załączając CV należy dopisać klauzulę: "Zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133 poz. 883 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".

Pracodawca skontaktuje się z wybranymi kandydatami/kandydatkami

termin składania ofert: 31.12.2015 r.

pracodawca:
ENEA Centrum Sp. z o.o.
Biuro Rekrutacji i Oceny Kompetencji
Świerże Górne 
26-900 Kozienice


data przyjęcia oferty: 14.12.15
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

                                     

stanowisko:
kierowca

 

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. C+E
  • min. 2 lata doświadczenia
  • aktualne badania lekarskie
  • dyspozycyjność

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas nieokreślony
  • wynagrodzenie:  1750 zł brutto (ryczałt)
  • praca:  spedycja DPD na trasie Warszawa-Rzeszów-Rzeszów-Warszawa

 CV należy przesyłać na adres e-mail: tmalickieurobruk@gmail.com

pracodawca:
EUROBRUK 
26-026 Morawica


data przyjęcia oferty: 10.12.15
 

kontakt:
p. 
tel.  695 755 781

             

                                   

stanowisko:
mechanik precyzyjny

 

Wymagania:

  • sprawność manualna
  • dobry wzrok
  • mile widziane wykształcenie techniczne (mechanika precyzyjna) oraz dobra znajomość zagadnień związanych ze spawaniem metodą TIG w osłonie argonu
   (montaż mechaniczny detali, spawanie w osłonie gazów szlachetnych metodą TIG na automatach spawalniczych, obsługa spawarki laserowej, prasy i zgrzewarek)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  1900 zł - 2400 zł brutto
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: recepcja.rad@aplisens.pl
(pracodawca skontaktuje się z wybranymi kandydatami)

pracodawca:
APLISENS S.A.
26-601 Radom


data przyjęcia oferty: 08.12.15
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
monter elektronik

 

Wymagania:

  • wykształcenie techniczne - elektroniczne, elektryczne
  • umiejętność lutowania
  • sprawność manualna
  • znajomość obsługi komputera i elektrycznych urządzeń pomiarowych
  • znajomość zagadnień związanych z metrologią i automatyką przemysłową
   (montaż, lutowanie i uruchamianie układów elektronicznych na produkcji, drobny montaż mechaniczny, elektryczny oraz hermetyzacja wyrobów)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  1900 zł - 2400 zł brutto
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: recepcja.rad@aplisens.pl
(pracodawca skontaktuje się z wybranymi kandydatami)

pracodawca:
APLISENS S.A.
26-601 Radom


data przyjęcia oferty: 08.12.15
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
monter płyt karton-gips - 40 miejsc

 

Wymagania:

  • dyspozycyjność, gotowość do wyjazdu
  • motywacja do pracy
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego - warunek konieczny
  • doświadczenie zagraniczne widoczne w cv
  • mile widziane własne auto oraz referencje lub kontakt do poprzednich pracodawców
  • narzędzia ręczne plus wkrętarka

Pracodawca oferuje:

  • zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz transport
  • kontrakt na warunkach holenderskich
  • projekt na kilka miesięcy
  • wynagrodzenie godzinowe/ płatne co tydzień stawka 10 euro netto/godz
  • wynagrodzenie miesięczne to ok. 6400 zł netto
  • praca:  Holandia
  • praca od 04.01.2016

 CV w języku angielskim/holenderskim należy przesyłać na adres e-mail: magdalena@holandiajobs.pl 

pracodawca:
HolandiaJobs 
ul. Żeromskiego 86 (biuro firmy na I piętrze)
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 02.12.15
 

kontakt:
p. 
tel.  518 234 154

             

                    

stanowisko:
specjalista ds. pozyskiwania klienta

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • mile widziana znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym oraz doświadczenie w branży odlewniczej

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas nieokreślony
  • wynagrodzenie:  1750 zł brutto
  • pracodawca zapewnia zakwaterowanie

 CV należy przesyłać na adres e-mail: magda.sadurska@scatman.pl w godz. 9 - 16

pracodawca:
SCATMAN 
02-777 Warszawa (Ursynów)


data przyjęcia oferty: 02.12.15
 

kontakt:
p. 
tel.  17 788 73 34

             

           

stanowisko:
mlodszy operator produkcji

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe (mechaniczne)
  • umiejętność obsługi maszyn
  • obsługa maszyn, kontrola produkowanego wyrobu, pakowanie wyrobu

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (system zmianowy)
  • wynagrodzenie:  1850 zł brutto + premia
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: konopska-m@toho.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy na recepcji

pracodawca:
TOHO POLAND Sp. z o.o.
ul. Kozienicka 97 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 02.12.15
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
pracownik sprzątający

 

Wymagania:

  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • sprzątanie pomieszczeń w budynku

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (2 zmiany)
  • wynagrodzenie:  1750 zł brutto
  • praca:  Radom

pracodawca:
KARABELA Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
39-400 Tarnobrzeg


data przyjęcia oferty: 02.12.15
 

kontakt:
p.  Wiącek  502 306 986

p. Dwojak  509 935 754
kontakt w godz. 7 - 19

             

           

stanowisko:
kierowca

 

Wymagania:

  • obsługa pogrzebów

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  od 910 zł brutto za 1 tydzień
  • pracodawca zapewnia zakwaterowanie

pracodawca:
WILANÓW Zakład Pogrzebowy 
02-954 Warszawa


data przyjęcia oferty: 02.12.15
 

kontakt:
p.  Ciepliński
tel.  22 842 99 15  lub  788 406 762

             

           

stanowisko:
sprzątaczka

 

Wymagania:

  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • sprzątanie obiektu handlowego
  • utrzymanie terenu zewnętrznego

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas nieokreślony (praca zmianowa)
  • wynagrodzenie:  1750 zł brutto
  • praca: Radom

pracodawca:
HUNTERS Sp. z o.o. 
62-065 Grodzisk Wielkopolski


data przyjęcia oferty: 27.11.15
 

kontakt:
p.  
tel.  785 074 635 w godz. 9-14

             

                     

stanowisko:
pracownik gospodarczy

 

Wymagania:

  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • sprzątanie obiektu handlowego
  • utrzymanie terenu zewnętrznego

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas nieokreślony (praca zmianowa)
  • wynagrodzenie:  1750 zł brutto
  • praca: Radom

pracodawca:
HUNTERS Sp. z o.o. 
62-065 Grodzisk Wielkopolski


data przyjęcia oferty: 27.11.15
 

kontakt:
p.  
tel.  785 074 635 w godz. 9-14

             

           

stanowisko:
elektryk

 

Wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto

pracodawca:
Przedsiębiorstwo MAN 
26-624 Kowala


data przyjęcia oferty: 27.11.15
 

kontakt:
p.  Maj
tel.  794 096 432

             

           

stanowisko:
pracownik myjni pojemników

 

Zakres obowiązków:

  • utrzymanie w czystości i porządku pojemników (usuwanie etykiet, mycie)
  • wykonywanie doraźnych prac porządkowych

Wymagania:

  • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)
  • zaangażowanie
  • dokładność i staranność
  • umiejętność szybkiego uczenia się
  • książeczka do celów sanitarmno-epidemiologicznych
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę w pełnym wymiarze etatu
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto + premie miesięczne

pracodawca:
ALBO Sp. z o.o.
Radom


data przyjęcia oferty: 19.11.15
 

kontakt:

tel.  48 381 00 80
             

                     

           

stanowisko:
magazynier-sprzedawca

 

Zakres obowiązków:

  • rozładunek i załadunek samochodów dostawczych
  • obsługa halisprzedaży - tj. rozkładanie i dokładanie towaru
  • obsługa klientów, realizacja zamówień klientów
  • wykonywanie doraźnych prac porządkowych

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie
  • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)
  • zaangażowanie
  • dokładność i staranność
  • umiejętność szybkiego uczenia się
  • książeczka do celów sanitarmno-epidemiologicznych

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę w pełnym wymiarze etatu
  • wynagrodzenie:  2200 zł brutto + premie miesięczne + dodatki za godziny nocne

pracodawca:
ALBO Sp. z o.o.
Radom


data przyjęcia oferty: 19.11.15
 

kontakt:

tel.  48 381 00 80
             

           

stanowisko:
kierowca kat. D

 

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. D
  • uprawnienia na przewóz rzeczy

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na okres próbny
  • wynagrodzenie:  1750 zł
  • praca:  teren Radomia i okolic

pracodawca:
MAVIK
Radom


data przyjęcia oferty: 19.11.15
 

kontakt:
p. Marek Wielochowski
tel.  602 520 884

             

           

stanowisko:
kierowca

 

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. B

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  1750 zł
  • praca:  handel obwoźny na terenie Radomia i okolic

pracodawca:
KONART
Radom


data przyjęcia oferty: 19.11.15
 

kontakt:
p. Konrad Długosz
tel.  537 394 710

             

           

stanowisko:
kierowca kat. C

 

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. C lub C+E
  • wykształcenie zawodowe
  • min. 2 letnie doświadczenie w w/w zawodzie

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony (praca od poniedziałku do piątku)
  • wynagrodzenie:  5000 zł
  • praca:  dystrybucja napojów i chipsów na terenie województwa mazowieckiego, towar musi być wniesiony do klienta, jest pobór gotówki, odbiór opakowań zwrotnych, wypełnienie dokumentów, samochód 12 paletowy z windą

 CV należy przesyłać na adres e-mail: biuro@biber.pl
 

Oferta ważna do 17.12.2015 r.

pracodawca:
BIBER Sp. z o.o.
ul. Katowicka 213
Nadarzyn


data przyjęcia oferty: 19.11.15
 

kontakt:
p. 
tel.  502 036 164, 609 224 520

             

           


                   

                

                          

           

                    

           

                     

              

 

                                                                                      

                                           

                                                         

                      

                                            

                       

                                         

           

           

           

                                                                         


 

Ilość odwiedzin: 2424398
Nazwa dokumentu: Oferty - ogłoszenia
Skrócony opis: Oferty pracy z podanym adresem pracodawcy
Podmiot udostępniający: Referat Pośrednictwa Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Zegarek
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Zegarek
Osoba, która wprowadzała dane: Artur Kobrzycki
Data wytworzenia informacji: 2003-09-11 08:15:27
Data udostępnienia informacji: 2003-09-11 08:15:27
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-05 12:33:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner