logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia wewnętrzne
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Poradnictwo zawodowe
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje z Funduszu Pracy
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
plus Projekty PUP
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Refundacja minimalnego -30
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OFERTY PRACY > Oferty - ogłoszenia

stanowisko:
dekarz

 

Wymagania:

  • doświadczenie

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2500 zł brutto
  • praca:  teren powiatu radomskiego

 

pracodawca:
LES BUD 
Mazowszany 43G


data przyjęcia oferty: 23.02.17
 

kontakt:
p. Marek Leśniewski
tel.  604 096 476

             

           

stanowisko:
pracownik produkcyjno-magazynowy

 

Wymagania:

  • mile widziane doświadczenie przy produkcji, własny pojazd

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2400 zł brutto
  • praca:  Strzałków

 

pracodawca:
RANDSTAD Polska Sp. z o.o. 
ul. Malczewskiego 24
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 23.02.17
 

kontakt:
p. 
tel.  501 310 762 lub 48 679 48 03

             

           

stanowisko:
brukarz

 

Wymagania:

  • doświadczenie

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto

 

pracodawca:
EURO-BRUK
ul. Sucha 15 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 21.02.17
 

kontakt:
p. Żak
tel.  601 951 520

             

           

stanowisko:
nauczyciel w przedszkolu

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe pedagogiczne wczesnoszkolne lub przedszkolne
  • opieka nad dziećmi w przedszkolu w wieku 3-4 lata

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

 Oferta ważna do 10.03.2017 r.

pracodawca:
KLAR-MAG Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 20.02.17
 

kontakt:
p. 
tel.  694 214 250

             

           

stanowisko:
opiekunka w żłobku

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie z kursem - opiekun w żłobku lub wykształcenie min.  średnie z udokumentowanym 2 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi do 3 lat
  • opieka nad dziećmi w żłobku w wieku 1 do 3 lat

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

 Oferta ważna do 10.03.2017 r.

pracodawca:
KLAR-MAG Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 20.02.17
 

kontakt:
p. 
tel.  694 214 250

             

           

stanowisko:
szwaczka

 

Wymagania:

  • wykształcenie średnie
  • 5 lat stażu pracy w zawodzie
  • sprawne posługiwanie się maszynami
  • dokładność
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
   (szycie różnych materiałów, fastryga, obszycie, wszywanie gumy i suwaków, obsługa maszyn)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony (Pn - Pt w godz. 9 - 17)
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto

 CV należy przesyłać na adres e-mail: zaratex@zaratex.com.pl

pracodawca:
ZARATEX ISRAR CHAUDHRY
Aleja Krakowska 9 
05-090 Raszyn Janki


data przyjęcia oferty: 20.02.17
 

kontakt:
p. 
tel.  577 693 575

             

           

stanowisko:
siekacz (obuwnik)

 

Wymagania:

  • umiejętność rozkrawania skór naturalnych i syntetycznych na wierzch obuwia

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto (akord)
  • praca:  Broniszew k/Białobrzegów
  • zapeniony transport

 CV należy przesyłać na adres e-mail: armex@onet.pl

pracodawca:
PPUH ARM-ex
Broniszew 71 
05-610 Goszczyn


data przyjęcia oferty: 17.02.17
 

kontakt:
p. 
tel.  48 615 32 99

             

           

stanowisko:
asystent prokuratora (nabór w drodze KONKURSU Nr 2/17)

Szczegółowe informacje  tutaj

pracodawca:

Prokuratura Okręgowa w Radomiu
ul. Malczewskiego 7
26-600 Radom


  data przyjęcia oferty: 15.02.17
 

kontakt:
 

           

stanowisko:
referent w zespole informatyków (3 stanowiska)

 

Wykształcenie:

  • wykształcenie techniczne z dziedziny informatyki lub dziedzin pokrewnych: elektronika, automatyka, robotyka, cybernetyka, teleinformatyka

Główne obowiązki:

  • administrowanie stacjami roboczymi i serwerami działającymi pod nadzorem systemów operacyjnych Linux i Microsoft Windows Server
  • administracja serwerami WWW Ośrodka
  • administracja lokalną domeną
  • wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Systemu Informatycznego Ośrodka
  • instalacja i konfiguracja oprogramowania biurowego
  • administrowanie systemami dziedzinowymi wykorzystywanymi w Ośrodku (Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszkaniowe, Stypendia Szkolne, Świadczenia Wychowawcze, SEPI, POMOST Std)
  • umieszczanie materiałów na stronie WWW Ośrodka
  • nadzór nad eksploatacją programów użytkowych wykorzystywanych w Ośrodku
  • bieżące wsparcie dla użytkowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania
  • serwis i konserwacja sprzętu komputerowego

Wymagania konieczne:

  • dobra znajomość budowy sprzętu komputerowego
  • dobra znajomość systemów operacyjnych MS Windows: XP, Vista, 7, 10; serwerowych systemów operacyjnych: Ms Windows Server 2003, 2008, 2012, Linux; pakietów biurowych MS Office, Open Office
  • znajomość budowy i funkcjonowania, i konfiguracji sieci LAN
  • niekaralność

Wymagania pożądane:

  • znajomość oprogramowania firmy Sygnity: Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszkaniowe, Stypendia Szkolne, Świadczenia Wychowawcze, SEPI, POMOST Std
  • znajomość oprogramowania finansowo-księgowego firmy Macrologic SA wchodzącego w skład pakietu Xpertis
  • odpowiedzialnośćm, sumienność i dokładność
  • komunikatywność
  • dyspozycyjność
  • samodzielność w wykonywaniu zadań, umiejętność pracy w zespole, otwartość na zdobywanie nowej wiedzy
  • umiejętność pracy w stresującyh warunkach, pod presją czasu i różnorodności zadań
  • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • list motywacyjny
  • życiorys - CV
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadania takich)
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (w przypadku posiadania takich)
  • kserokopie zaświadczeń i opinii o ukończonym stażu, przygotowaniu zawodowym (w przypadku posiadania takich)
  • eferencje od poprzednich pracodawców (w przypadku posiadania takich)
  • oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania w internecie na stronie http://www.bip.mops.radom.pl w zakładce: zarządzenie wprowadzające regulamin naboru)
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:

  • 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134, sekretariat - pokój 03 z dopiskiem "Oferta pracy nr 4/17"

Inne informacje:

  • oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone
  • osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane
  • oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane
  • otrzymanych dokumentów nie odsyłamy
  • informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie inernetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134

 Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem przeprowadzania procesu naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze i wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Miejskeigo Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu nr 18/05 z dnia 7 grudnia 2005 roku z późn. zm.
Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6 %.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu z siedzibą przy ul. Limanowskiego 134. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Oferta ważna do 24.02.2017r.

pracodawca:
MOPS w Radomiu
ul. Limanowskiego 134


data przyjęcia oferty: 10.02.17
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

                      

stanowisko:
przedstawiciel handlowy

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie
  • prawo jazdy kat. B
  • dobra obsługa komputera; pakiet Office, środowisko Windows, programy fiskalne
  • znajomość branży BHP będzie dodatkowym atutem

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na okres próbny
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: magopol@magopol.pl
Oferta ważna do 24.02.2017r.

pracodawca:
MAGOPOLL 
26-670 Pionki


data przyjęcia oferty: 10.02.17
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
inżynier sprzedaży

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji
  • znajomość min. jednego języka obcego

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  od 2059 zł brutto

 

pracodawca:
PF TECHNOLOGY Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 96
26-680 Wierzbica


data przyjęcia oferty: 09.02.17
 

kontakt:
p. 
tel.  600 318 467

             

                     

stanowisko:
ślusarz-spawacz

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe
  • uprawnienia SEP do 1 kV
  • umiejętność spawania elektrycznego

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  od 14 zł/h brutto

 

pracodawca:
PF TECHNOLOGY Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 96
26-680 Wierzbica


data przyjęcia oferty: 09.02.17
 

kontakt:
p. 
tel.  600 318 467

             

           

stanowisko:
tokarz-frezer obrabiarek sterowanych numerycznie

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe
  • 2 lata doświadczenia na w/w stanowisku
  • umiejętność toczenia oraz frezowania elementów stalowych na konwencjonalnych obrabiarkach

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  od 14 zł/h brutto

 

pracodawca:
PF TECHNOLOGY Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 96
26-680 Wierzbica


data przyjęcia oferty: 09.02.17
 

kontakt:
p. 
tel.  600 318 467

             

           

stanowisko:
lekarz - specjalista neonatologii/pediatrii

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe medyczne (specjalizacja z neonatologii lub pediatrii z kursem RKO)
  • odbyty staż

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas nieokreślony
  • wynagrodzenie:  od 4000 zł brutto

 

pracodawca:
ARION Szpitale Sp. z o.o. 
ul. Pojaska 5
23-400 Biłgoraj


data przyjęcia oferty: 09.02.17
 

kontakt:
p. 
tel.  688 22 40

             

           

stanowisko:
księgowy

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie ekonomiczne
  • 5 lat doświadczenia na w/w stanowisku
  • znajomość przepisów podatkowych

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2059 zł brutto
  • praca:  Radom

 

pracodawca:
Biuro Rachunkowe BENEFIT
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 09.02.17
 

kontakt:
p. Adamczyk
tel.  663 185 572

             

           

stanowisko:
kucharz

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe
  • obsługa klienta
  • obsługa kasy fiskalnej
   (przygotowywanie posiłków typu fast food oraz ich sprzedaż)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom ul. Kozienicka 97

 

pracodawca:
MAR-ROM s.j. 
26-505 Orońsko


data przyjęcia oferty: 07.02.17
 

kontakt:
p. 
tel.  48 618 41 91

             

           

stanowisko:
kucharz

 

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. B

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  od 2300 do 3300 zł brutto

 

pracodawca:
BSB Firma Produkcyjno-Handlowa 
ul. Niedziałkowskiego 7/9
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 07.02.17
 

kontakt:
p. Barszcz
tel.  609 841 484

             

           

stanowisko:
sprzedawca

 

Wymagania:

  • obsługa kasy fiskalnej i terminali płatniczych
  • mile widziane doświadczenie i znajomość branży rowerowej

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: biuro@rodex.net.pl

pracodawca:
RODEX Sławomir Byzdra, Szymon Pyrka s.j.
ul. Wierzbicka 26/44

26-600 Radom

data przyjęcia oferty: 07.02.17
 

kontakt:
p. 
tel.  48 385 39 30

             

           

stanowisko:
szwaczka

 

Wymagania:

  • min. 1 rok doświadczenia w szyciu odzieży
  • doświadczenie w obsłudze maszyn do szycia odzieży lekkiej
  • szycie sukienek, obsługa maszyn
   (mile widziane osoby ze stopniem niepełnosprawności)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas nieokreślony
  • wynagrodzenie:  16 zł/h brutto
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: radom@randstad.pl

pracodawca:
RANDSTAD POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Malczewskiego 24
Radom


data przyjęcia oferty: 07.02.17
 

kontakt:
p. Nowak
tel.  607 307 701

             

           

stanowisko:
doradca handlowy (ciągniki, maszyny rolnicze)

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie
  • komunikatywność
  • umiejętność obsługi komputera
  • prawo jazdy kat. B
  • mile widziana znajomość branży rolniczej
   (sprzedaż traktorów i maszyn rolniczych na wyznaczonym terenie)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto + prowizja
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: k.tenderenda@archmielewski.pl

pracodawca:
A.R. Chmielewski s.j. PPHU
Kleczanów 155 
27-641 Obrazów


data przyjęcia oferty: 03.02.17
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
pracownik dozoru

 

Wymagania:

  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony (praca zmianowa)
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

 

pracodawca:
MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. 
93-408 Łódź


data przyjęcia oferty: 03.02.17
 

kontakt:
p. Szelągowski
tel.  537 484 959

             

           

stanowisko:
elektromechanik - technik serwisu

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. zawodowe
  • rok stażu pracy
  • uprawnienia na suwnice, wózki widłowe oraz uprawnienia SEP do 1 kV
   (mile widziane uprawnienia na wózki widłowe UDT)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony (2 zmiany)
  • wynagrodzenie:  od 4000 do 5000 zł brutto
  • praca:  Piaseczno (montaż/demontaż części pociągów Pendolino, naprawa elementów, kontrola zgodności z dokumentacją techniczną, spawanie, czyszczenie elementów)

 CV należy przesyłać na adres e-mail: jakub.lobinski@randstad.pl

pracodawca:
RANDSTAD POLSKA Sp. z o.o. 
02-670 Warszawa


data przyjęcia oferty: 03.02.17
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
operator wtryskarki

 

Wymagania:

  • umiejętność obsługi wtryskarki (produkcja obuwia metodą bezpośredniego wtrysku)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto (akord)
  • praca:  Broniszew k/Białobrzegów
  • zapewniony transport do miejsca pracy

 

pracodawca:
ARM-ex s.j.
Broniszew 71 
05-610 Goszczyn


data przyjęcia oferty: 31.01.17
 

kontakt:
p. 
tel.  48 615 32 99

             

           

stanowisko:
szwaczka (obuwnik)

 

Wymagania:

  • umiejętność pracy na maszynach przemysłowych płaskich, słupowych

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto (akord)
  • praca:  Broniszew k/Białobrzegów
  • zapewniony transport do miejsca pracy

 

pracodawca:
ARM-ex s.j.
Broniszew 71 
05-610 Goszczyn


data przyjęcia oferty: 31.01.17
 

kontakt:
p. 
tel.  48 615 32 99

             

           

stanowisko:
ćwiekarz (obuwnik)

 

Wymagania:

  • umiejętność ćwiekowania: czubków, boków, pięt

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto (akord)
  • praca:  Broniszew k/Białobrzegów
  • zapewniony transport do miejsca pracy

 

pracodawca:
ARM-ex s.j.
Broniszew 71 
05-610 Goszczyn


data przyjęcia oferty: 31.01.17
 

kontakt:
p. 
tel.  48 615 32 99

             

           

stanowisko:
pracownik ochrony

 

Wymagania:

  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • niekaralność
   (pilnowanie obiektów, obchody)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (system czasu pracy: 24/48)
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja.radom@solidsecurity.pl

pracodawca:
SOLID SECURITY Sp. z o.o. 
02-676 Warszawa


data przyjęcia oferty: 30.01.17
 

kontakt:
p. 
tel.  48 363 40 43

             

           

stanowisko:
kontroler biletów

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie
  • osoba nie karana

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  od 1780 - 3000 zł brutto
  • praca:  Radom

 

pracodawca:
REWIZOR
81-571 Gdynia


data przyjęcia oferty: 25.01.17
 

kontakt:
ul. M.C.Skłodowskiej 18 pok. 10
tel.  734 454 044

             

           

stanowisko:
pracownik produkcji

 

Wymagania:

  • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  15 zł/h
  • praca:  Parzniew k/Pruszkowa

 

pracodawca:
LEASINGTEAM Sp. z o.o. 
ul. Taśmowa 7
Warszawa


data przyjęcia oferty: 25.01.17
 

kontakt:
p. Marlena Gaczorek
tel.  602 332 455

             

           

stanowisko:
frezer

 

Wymagania:

  • umiejętność czytania rysunku technicznego
  • praktyka w zawodzie około 4 lata

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

 

pracodawca:
Chodyra PPH 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 25.01.17
 

kontakt:
p. Piotr Chodyra
tel.  48 360 49 63

             

           

stanowisko:
ślusarz

 

Wymagania:

  • umiejętność czytania rysunku technicznego
  • praktyka w zawodzie około 4 lata

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

 

pracodawca:
Chodyra PPH 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 25.01.17
 

kontakt:
p. Piotr Chodyra
tel.  48 360 49 63

             

           

stanowisko:
tokarz

 

Wymagania:

  • umiejętność czytania rysunku technicznego
  • praktyka w zawodzie około 4 lata

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

 

pracodawca:
Chodyra PPH 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 25.01.17
 

kontakt:
p. Piotr Chodyra
tel.  48 360 49 63

             

           

stanowisko:
asystentka dyrektora

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie
  • obsługa urządzeń biurowych
  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: zgodzinski@aokowalczyk.pl

pracodawca:
Agencja Ochrony KOWALCZYK  Sp. z o.o. 
ul. Chmielne 34
Warszawa


data przyjęcia oferty: 25.01.17
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
księgowy

 

Wymagania niezbędne na stanowisku księgowy:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
  • posiadanie wykształcenia co najmniej średniego o profilu zawodowym ekonomicznym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku księgowego (preferowane wyższe ekonomiczne)
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku minimum 2 lata
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na tym stanowisku
  • obsługa programów komputerowych Vulcan Magazyn Optivum, Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint, Vulcan Zamówienia Publiczne Optivum
  • umiejętności pracy w zespole
  • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw

Wymagania dodatkowe:

  • obsługa urządzeń biurowych
  • umiejętność szybkiego przyswajania obsługi nowych programów informatycznych
  • komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, terinowość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
  • znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Vat
  • umiejętność organizacji pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku księgowego:

  • bieżąca i terminowa ewidencja dokumentów związanych z funkcjonującymi magazynami materiałów oraz wypożyczalniami narzędzi w placówce w programie Vulcan Magazyn Optivum
  • uzgadnianie wartości ewidencji analitycznej stanów magazynowych i wypożyczalni z kontem syntetycznym ewidencji księgowej
  • sporządzanie informacji oraz analiz wymaganych na w/w stanowisku
  • sporządzanie zestawień dotyczących realizowanych zakupów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i sprawozdawczości z tym związanej
  • archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw
  • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych
  • współpraca  z innymi komórkami organizacyjnymi
  • wycena arkuszy spisowych sporządzanych na okoliczność inwentaryzacji
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrekcję placówki

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na 3 miesięczny okres próbny z mozliwością zatrudnienia na czas nieokreślony (Pn - Pt  7.00 - 15.00)
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny
  • życiorys zawodowy CV
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
  • kopie świadectw pracy ( potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie zawierające informację o stażu pracy i zajmowanym stanowisku pracy od aktualnego pracodawcy
  • kopie dokumentów (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) w przypadku posiadania takiego orzeczenia
  • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych (treść oświadczenia zgodna z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2016 r. poz. 902)
  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (treść oświadczenia zgodna z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2006 r. poz. 902)
  • oryginały referencji (w przypadku ich posiadania)
  • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub innych

 Wymagane dokumenty należ składać w sekretariacie CKP w godz. 7.00 - 15.00 lub przesłać pocztą w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na adres Pracodawcy

Inne informacje:

  • dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, niekompletne podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania
  • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych
  • dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji spełniły wymogi formalne i zakwalifikowały się do dalszego etapu przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną
  • dokumenty aplikacyjne pozostałych osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostaną komisyjnie zniszczone
  • oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane w ciągu 30 dni zostaną zniszczone

pracodawca:
Centrum Kształcenia Praktycznego 
ul. Kościuszki 5B
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 25.01.17
 

kontakt:
p. 
tel.  48 362 62 53

             

           

stanowisko:
referent w Zespole Informatyków

Szczegółowe informacje  tutaj

 

 

pracodawca:

MOPS w Radomiu


  data przyjęcia oferty: 23.01.17
 

kontakt:
 

           

stanowisko:
mistrz produkcji - magazynier (2 miejsca)

 

Zakres obowiązków:

  • nadzór nad pracownikami i produkcją (przetwórstwo owoców i warzyw)

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie
  • praktyka w zawodzie
  • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • obsługa komputera (Windows, Office, Hermes)
  • znajomość systemów bezpieczeństwa żywniości (HACCP, BRC, ISO lub pokrewne)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na pełny etat (3 zmiany)
  • wynagrodzenie:  3000 zł brutto
  • praca:  Radom

 Kontakt wyłącznie przez pocztę elektroniczną

CV należy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja.chg@gmail.com

pracodawca:
Chłodnie GOMAR Sp. z o.o. 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 23.01.17
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

                      

stanowisko:
pracownik kontroli systemu jakości (1 miejsce)

 

Zakres obowiązków:

  • nadzór nad kontrolą jakości produkcji, prowadzenie dokumentacji systemów bezpieczeństwa żywności

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie
  • praktyka w zawodzie
  • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • obsługa komputera (Windows, Office, Hermes)
  • znajomość systemów bezpieczeństwa żywniości (HACCP, BRC, ISO lub pokrewne)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na pełny etat (3 zmiany)
  • wynagrodzenie:  3000 zł brutto
  • praca:  Radom

 Kontakt wyłącznie przez pocztę elektroniczną

CV należy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja.chg@gmail.com

pracodawca:
Chłodnie GOMAR Sp. z o.o. 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 23.01.17
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
pracownik utrzymania ruchu (1 miejsce)

 

Zakres obowiązków:

  • nadzór nad pracownikami i produkcją (przetwórstwo owoców i warzyw)

Wymagania:

  • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • uprawnienia SEP do 1,5 kV

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na pełny etat (zmiany)
  • wynagrodzenie:  2500 zł brutto
  • praca:  Radom

 Kontakt wyłącznie przez pocztę elektroniczną

CV należy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja.chg@gmail.com

pracodawca:
Chłodnie GOMAR Sp. z o.o. 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 23.01.17
 

kontakt:
p. 
tel.  

             

           

stanowisko:
nauczyciel przedszkola

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe (kierunek wychowanie przedszkolne lub wczesnoszkolne)
  • przygotowanie pedagogiczne

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas nieokreślony
  • wynagrodzenie:  3000 zł brutto

 

pracodawca:
Przedszkole Publiczne MELODIA
ul. Dunikowskiego 2
05-501 Piaseczno


data przyjęcia oferty: 19.01.17
 

kontakt:
p. 
tel.  606 810 385

             

                                

stanowisko:
opiekunka osób starszych w Niemczech

 

Opis stanowiska:

  • opieka nad osobą starszą w jej miejscu zamieszkania
  • towarzyszenie i pomoc w życiu codziennym
  • prowadzenie gospodarstwa domowego

Wymagania:

  • komunikatywna znajomość języka niemieckiego
  • mile widziane doświadczenie w opiece nad osobami starszymi
  • ciepłe i przyjazne usposobienie

Pracodawca oferuje:

  • legalne zatrudnienie (składki odo ZUS od średniej krajowej, zapewnione zaświadczenie A1 i karta EKUZ)
  • wynagrodzenie:  od 4000 do 6000 zł (na rękę), wypłacane zawsze w terminie
  • opieka koordynatorów w Polsce i w Niemczech
  • organizacja i pokrycie kosztów podróży w obie strony
  • wyżywienie i zakwaterowanie w domu podopiecznego
  • dodatkowe bogate ubezpieczenie podróżne
  • ofertę pracy dostosowaną do kwalifikacji i indywidualnych oczekiwań Kandydatów
  • elastyczne terminy i zasady wyjazdów

 CV ze zdjęciem można przesyłać na adres e-mail: opieka@medira.pl
Kontakt z wybranymi Kandydatami

pracodawca:
MEDIRA Sp. z o.o. 
ul. Mariacka 4
40-014 Katowice


data przyjęcia oferty: 16.01.17
 

kontakt:
p. 
tel.  32 733 25 42

             

                                 

stanowisko:
ślusarz

 

Wymagania:

  • umiejętność pracy ze szlifierką kątową
  • bez nałogów

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę
  • wynagrodzenie:  od 2200 zł brutto
  • praca:  Radom (na produkcji)

 CV należy przesyłać na adres e-mail: biuro@ganski.pl

pracodawca:
ZPHU GAŃSKI 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 16.01.17
 

kontakt:
p. Gański
tel.  501 536 514

             

           

stanowisko:
kierowca

 

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. C+E
  • karta kierowcy
  • badania psychologiczne
  • mile widziane doświadczenie

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na okres próbny
  • wynagrodzenie:  2100 zł brutto
  • praca:  przewóz wyrobów hutniczych w ruchu krajowym

 CV należy przesyłać na adres e-mail: jolanta.bylinska@centrostal-kielce.pl

pracodawca:
CENTROSTAL S.A.
ul. Zagnańska 151 
Kielce


data przyjęcia oferty: 13.01.17
 

kontakt:
p. 
tel.  506 084 867

             

           

stanowisko:
kierowca

 

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. B (samochód dostawczy)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na okres
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  obszar Polski i UE

 

pracodawca:
MATWER TRANS Sp. z o.o.
Siczki


data przyjęcia oferty: 12.01.17
 

kontakt:
p. Marcin Klocek
tel.  606 240 900

             

           

stanowisko:
pracownik do obróbki drewna

 

Wymagania:

  • obsługa maszyn do obróbki drewna

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Wymysłów 17 gm. Wolanów

 

pracodawca:
GAJEWSKI Podłogi Drewniane Sp. z o.o. Sp. k.
Oblas 40A


data przyjęcia oferty: 11.01.17
 

kontakt:
p. Monika Rogulska
tel.  48 618 00 38

             

           

stanowisko:
serwisant sieci telekomunikacyjnej

 

Wymagania:

  • wykształcenie min. średnie
  • prawo jazdy kat. B
  • obsługa komputera
  • mile widziane doświadczenie w zakresie sieci LAN, konfiguracji modemów

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2100 zł brutto
  • praca:  powiat radomski

 CV należy przesyłać na adres e-mail: zbigniew_zako@elmo.com.pl

pracodawca:
ELMO S.A.
ul. Akacjowa 1 
Żelków Kolonia


data przyjęcia oferty: 10.01.17
 

kontakt:
p. 
tel.  505 195 235

             

           

stanowisko:
kierowca samochodu ciężarowego

 

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. C (zbiór i transport odpadów)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  3000 zł brutto
  • praca:  gmina Jastrząb

 CV należy przesyłać na adres e-mail: ekomkielce@poczta.onet.pl

pracodawca:
EKOM s.j.
ul. Zakładowa 29 
Nowiny


data przyjęcia oferty: 10.01.17
 

kontakt:
p. Agnieszka Twardowska
tel.  502 477 756 lub 41 386 20 60

             

           

stanowisko:
ładowacz odpadów stałych

 

Wymagania:

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  gmina Jastrząb

 CV należy przesyłać na adres e-mail: ekomkielce@poczta.onet.pl

pracodawca:
EKOM s.j.
ul. Zakładowa 29 
Nowiny


data przyjęcia oferty: 10.01.17
 

kontakt:
p. Agnieszka Twardowska
tel.  502 477 756 lub 41 386 20 60

             

           

stanowisko:
szlifierz (polerowanie)

 

Wymagania:

  • wykształcenie techniczne (ślusarstwo, tokarstwo, mechanika)
  • min. roczny staż pracy na podobnym stanowisku
  • staranność, gotowość do pracy trzyzmianowej

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa zlecenie
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

 Oferta ważna do 20.01.2017 r.

pracodawca:
ROHRBOGEN Sp. z o.o. 
ul. Grobickiego 21
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 09.01.17
 

kontakt:
p. Magdalena Kołtunowicz
tel.  48 384 20 30

             

           

stanowisko:
pracownik ochrony

 

Wymagania:

  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom, Zwoleń

 

pracodawca:
CZA-TA NICIAK s.j. 
97-300 Piotrków Trybunalski


data przyjęcia oferty: 04.01.17
 

kontakt:
p. 
tel.  666 373 342 lub 41 345 16 49

             

                                

stanowisko:
florysta

 

Wymagania:

  • doświadczenie na w/w stanowisku
  • prawo jazdy kat. B
   (obsługa klienta, układanie bukietów, wiązanek, kompozycji kwiatowych)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony (system zmianowy - praca w weekendy)
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Białobrzegi

 CV należy przesyłać na adres e-mail: kwiaty.magda@wp.pl

pracodawca:
Kwiaciarnia MAGDA 
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 04.01.17
 

kontakt:
p. 
tel.  609 379 587

             

           

stanowisko:
pracownik sprzątający

 

Wymagania:

  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • osoba niekarana

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony (2 zmiany)
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom (utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, łazienkach, mycie okien)

 

pracodawca:
PW KARABELA Sp. z o.o. 
39-400 tarnobrzeg


data przyjęcia oferty: 04.01.17
 

kontakt:
p. Wiącek (502 306 986) lub
p. Dwojak (509 935 754)

             

           

stanowisko:
hydraulik

 

Wymagania:

  • wykształcenie zawodowe hydrauliczne

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  na terenie Radomia

 

pracodawca:
Zakład Instalacji Sanitarno-Gazowych
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 04.01.17
 

kontakt:
p. Słomka
tel.  601 277 843

             

           

stanowisko:
spawacz

 

Wymagania:

  • uprawnienia do spawania TIG

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na okres próbny
  • wynagrodzenie:  od 2000 zł brutto

 

pracodawca:
Ślusarstwo Artystyczne PA-MI
26-600 Radom


data przyjęcia oferty: 27.12.16
 

kontakt:
p. Małgorzata Michalska
tel.  609731921

             

                    

stanowisko:
nauczyciel

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe - kierunek edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
   min. 2 lata doświadczenia na stanowisku nauczyciela
   (nauczanie w oddziale przedszkolnym - prowadzenie klasy II - edukacja wczesnoszkolna)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Sokolniki Mokre 54

 CV należy przesyłać na adres e-mail: pspsokolniki-stowarzyszenie@wp.pl

pracodawca:
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Sokolniki Mokres 65
26-432 Wieniawa


data przyjęcia oferty: 23.12.16
 

kontakt:
p. 
tel.  603 855 577

             

                   

stanowisko:
pracownik ochrony

 

Wymagania:

  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • pilnowanie obiektu przed zniszczeniem i kradzieżą

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa na czas określony
  • wynagrodzenie:  2000 zł brutto
  • praca:  Radom

 

pracodawca:
P.P.U. CZA-TA NICIAK s.j. 
97-300 Piotrków Trybunalski O/Kielce


data przyjęcia oferty: 15.12.16
 

kontakt:
p. 
tel.  666 373 342 lub 41 345 16 49

             

                                                     

stanowisko:
specjalista ds. kontroli jakości

 

Zakres obowiązków:

  • dopuszczanie surowców do produkcji w oparciu o atesty i badania własne
  • kontrola wyrobów gotowych
  • nadzór nad wurobem w toku produkcji
  • prowadzenie dokumentacji jakościowej wynikającej ze stosownych procedur
  • pobieranie próbek, zlecanie analiz
  • optymalizacja i kontrola przebiegu procesu technologicznego, nadzorowanie realizacji produkcji zgodnie z ustaloną technologią
  • opracowanie dokumentacji technicznej oraz bieżąca jej aktualizacja
  • bieżące opracowywanie zapotrzebowań surowcowo-materiałowych dla produkowanych wyrobów
  • ustalenie i aktualizacja norm zużycia surowców oraz materiałów na poszczególne wyroby
  • czynny udział w pracach badawczo-rozwojowych oraz normalizacyjnych
  • kontrola oraz klasyfikacja wyposażenia pomiarowego pod kątem jego oddziaływania na jakość

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe techniczne (kierunek: budowa maszyn, mechanika, chemia, informatyka)
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • gotowość do szkoleń i podnoszenia kwalifikacji
    
  • umiejętność czytania rysunku technicznego i dokumentacji konstrukcyjnej
  • obsługa komputera w szczególności pakietu MS Office
  • umiejętność obsługi podstawowych urządzeń pomiarowych
  • umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjnej oraz technologicznej

Pracodawca oferuje:

  • praca: w przypadku pozytywnej oceny efektów pracy - stałe zatrudnienie na umowę o pracę
  • wynagrodzenie:  2800 zł brutto
  • praca:  Pionki

 Oferty zawierające list motywacyjny, CV wg załączonego wzoru, kserokopie dyplomów i ewentualnie wszelkich uprawnień należy przesłać do dnia 31.12.2016r.  na adres e-mail: kadry@mesko.com.pl

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem

Pracodawca zapewnia dyskrecję oraz zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

pracodawca:
MESKO S.A.
ul. Legionów 122 
26-111 Skarżysko-Kamiennadata przyjęcia oferty: 15.12.16

kontakt:
kadry
tel.  41 25 36 854

             

                      

stanowisko:
mechanik automatyki przemysłowej

 

Zakres obowiązków:

  • obsługa, sprawdzanie, naprawy aparatury kontrolno-pomiarowej na wydziałach produkcyjnych
  • prowadzenie dokumentacji do ISO
  • dobór parametrów techniczno-metrologicznych nowych urządzeń automatyki oraz części zamiennych
  • przestrzeganie zasady minimalizacji strat i maksymalnych korzyści Firmy z bieżącej działalności
  • przestrzeganie zasad ochrony własności intelektualnej w zakresie prowadzonych prac
  • przestrzeganie tajemnicy służbowej i regulaminu pracy firmy

Wymagania:

  • wykształcenie średnie techniczne (kierunek: automatyka przemysłowa, elektronika)
  • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
  • gotowość do szkoleń i podnoszenia kwalifikacji
    
  • znajomość jednostek w układzie SI
  • umiejętność szybkiego reagowania w przypadku awarii
  • znajomość zagadnień z wiązanych z obsługą utrzymania ruchu urządzeń produkcyjnych i automatyki
  • umiejętność analizy dokumentacji technicznej

Pracodawca oferuje:

  • praca: w przypadku pozytywnej oceny efektów pracy - stałe zatrudnienie na umowę o pracę
  • wynagrodzenie:  2700 zł brutto
  • praca:  Pionki

 Oferty zawierające list motywacyjny, CV wg załączonego wzoru, kserokopie dyplomów i ewentualnie wszelkich uprawnień należy przesłać do dnia 31.12.2016r.  na adres e-mail: kadry@mesko.com.pl

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem

Pracodawca zapewnia dyskrecję oraz zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

pracodawca:
MESKO S.A.
ul. Legionów 122 
26-111 Skarżysko-Kamienna


data przyjęcia oferty: 15.12.16
 

kontakt:
kadry
tel.  41 25 36 854

             

           

stanowisko:
kasjer

 

Wymagania:

  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • dyspozycyjność
   (przyjmowanie środków płatniczych i rozliczanie ich, obsługa klienta, skanowanie towarów)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę na okres próbny (3/4 etatu - 2 zmiany)
  • wynagrodzenie:  1462,50 zł brutto + premia
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: a.zajac@pi-on.pl

pracodawca:
ABA-SERVICE Sp. z o.o. 
05-824 Grodzisk Mazowiecki


data przyjęcia oferty: 14.12.16
 

kontakt:
p. 
tel.  796 932 712

             

           

stanowisko:
magazynier w salonie odzieżowym

 

Wymagania:

  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • dyspozycyjność
   (obsługa klienta, lekkie prace transportowe, przyjmowanie dostaw, układanie towaru na półkach)

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę po okresie próbnym (1/2 etatu - 2 zmiany)
  • wynagrodzenie:  1000 zł brutto
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: a.zajac@pi-on.pl

pracodawca:
ABA-SERVICE Sp. z o.o. 
05-824 Grodzisk Mazowiecki


data przyjęcia oferty: 14.12.16
 

kontakt:
p. 
tel.  796 932 712

             

           

stanowisko:
krawcowa/szwaczka - 8 osób

 

Zakres obowiązków:

  • obsługa maszyny do szycia typu stępnówka
  • szycie odzieży lekkiej damskiej

Wymagania:

  • doświadczenie w szyciu
  • dokładność, zaangażowanie, skrupulatność

Pracodawca oferuje:

  • praca: umowa o pracę (1 zmiana)
  • wynagrodzenie:  2700 - 3000 zł brutto
  • możliwość nawiązania dłuższej współpracy
  • praca:  Radom

 CV należy przesyłać na adres e-mail: radom@randstad.pl

pracodawca:
RANDSTAD Sp. z o.o. 
ul. Malczewskiego 24 (Office Park)

26-600 Radom

data przyjęcia oferty: 29.11.16
 

kontakt:
p. 
tel.  48 679 48 05 lub 501 310 762

             

                                

                                                  

                                 

Ilość odwiedzin: 2765874
Nazwa dokumentu: Oferty - ogłoszenia
Skrócony opis: Oferty pracy z podanym adresem pracodawcy
Podmiot udostępniający: Referat Pośrednictwa Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Zegarek
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Zegarek
Osoba, która wprowadzała dane: Artur Kobrzycki
Data wytworzenia informacji: 2003-09-11 08:15:27
Data udostępnienia informacji: 2003-09-11 08:15:27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-24 08:05:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner