Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 AKTUALNOŚCI
Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
Dane podstawowe
Filie urzędu
Struktura organizacyjna
Powiatowa Rada Zatrudnienia
Zarządzenia wewnętrzne
Zadania i status prawny PUP
Rejestry, Ewidencje, Archiwa
PRACA RADOM TVi
 OFERTY PRACY
Oferty regionalne
Oferty - ogłoszenia
Oferty pracy za granicą
EURES
Giełdy Pracy
Targi pracy
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
Rejestracja osoby bezrobotnej
Rejestracja poszukującego pracy
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe
Szkolenia
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Finansowanie studiów podyplomowych
Refundacje z Funduszu Pracy
Zwroty kosztów
Projekty PUP
Dostęp do informacji publicznych
Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Transfer zasiłku
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
Stan i struktura bezrobocia
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna skrzynka podawcza
 WNIOSKI I FORMULARZE
Rejestracja i obsługa petenta
Refundacje
Staże
Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
Informacja publiczna
Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej
Dodatek aktywizacyjny
Zatrudnienie cudzoziemców
 PRAWO PRACY
Ustawy
Obowiązujące akty prawne
 INNE
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Informacje
Przetargi
Ogłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 


WITAMY W OFICJALNYM SERWISIE INTERNETOWYM
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMIU

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu realizuje projekty współfinansowane przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  

    
 
:: REJESTRACJA PRZEZ INTERNET ::

    Od dnia 27.05.2013r. Powiatowy Urząd Pracy udostępnia usługę internetowej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Rejestrujący się klienci, za pomocą przeglądarki internetowej, mogą wypełnić kartę rejestracyjną oraz załączyć wymagane dokumenty. Osobom korzystającym z tej możliwości zostanie wyznaczona data i godzina wizyty w urzędzie pracy.

       Poniżej znajduje się odnośnik do rejestracji online.

...więcej informacji
 

:: NOWOŚCI ::                              :: NOWOŚCI ::                              :: NOWOŚCI ::

    
 
:: BEZPŁATNE PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ::

  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje:
  W związku ze zmianą zapisów dotyczących bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Radomiu ( zał. nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 758/2014) zmianie uległy przepisy dotyczące bezrobotnych.

   Zgodnie z p.12 w/w załącznika prawo takie mają:

   Bezrobotni mieszkańcy Radomia, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu jako osoby bez prawa do zasiłku - w dniu obowiązkowej wizyty w Urzędzie Pracy, w godz. 6.00 - 16.00 - na podstawie zaświadczenia z PUP wraz z dowodem osobistym.

Uchwała wchodzi w życie dnia 1 września 2014 roku.
 

    
 
:: ZAPROSZENIE NA RADOMSKIE TARGI PRACY::

  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie Filia w Radomiu zapraszają Państwa do udziału w „ X Radomskich Targach Pracy” organizowanych w dniu 03 października 2014 r.
  Impreza ma charakter wystawienniczo-targowy. Jej głównym celem jest pomoc zaproszonym pracodawcom w doborze poszukiwanych pracowników, stworzenie możliwości przedstawienia swojej oferty zatrudnieniowej oraz prezentacji firmy. Potencjalni kandydaci do pracy będą zaś mieli możliwość bezpośredniego poznania pracodawców i proponowanych ofert pracy.
Targi odbędą się w pomieszczeniach Sali Koncertowej Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53, w godzinach 1000 – 1400.

Informujemy, że dla wystawców udział w Targach jest bezpłatny

 WIĘCEJ INFORMACJI
 

    
 
:: SAMORZĄDOWA ELEKTRONICZNA PLATFORMA INFORMACYJNA (SEPI) ::

    Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje o uruchomieniu nowoczesnego systemu informatycznego do bezpiecznego przesyłu danych pod nazwą Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna (SEPI).
    System ten pozwala na bezpieczne i sprawne udostępnienie uprawnionym podmiotom administracji publicznej informacji dotyczących klientów PUP.
    System SEPI został wdrożony w:
1. GOPS Jedlińsk
2. GOPS Przytyk
3. GOPS Kowala
4. MOPS Iłża
5. GOPS Zakrzew
6. Gmina Wierzbica
7. GOPS Gózd
8. GOPS Jastrzębia
9. GOPS Wolanów
10. MOPS Pionki
11. GOPS Jedlnia-Letnisko
12. MGOPS Skaryszew
13. GOPS Wierzbica
14. Gmina Jastrzębia
15. GOPS Pionki
16. MOPS Radom

    Podmioty korzystające z systemu mają możliwość uzyskania informacji na temat osób bezrobotnych, w szczególności okresu pozostawania w ewidencji PUP, otrzymywanych świadczeń oraz przebiegu aktywizacji zawodowej, przedłożonych propozycji pracy lub innych usług rynku pracy a także o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne.
    Instytucje korzystające z SEPI, bez udziału klientów, otrzymują zaświadczenia niezbędne do ustalenia uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz dodatku mieszkaniowego.

 

    
 
:: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA STAŻ ::

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie 6 miesięcznego stażu dla uczestników projektu pn. „CZAS NA START” – poddziałanie 6.1.1 POKL
Osobą skierowaną do odbycia stażu w ramach projektu może być osoba bezrobotna, będąca uczestnikiem projektu, która nie ukończyła 25 roku życia, z
orzeczonym stopniem niepełnosprawności

 WIĘCEJ INFORMACJI
 

    
  TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW ORAZ POZOSTAŁYCH FORM
(STYPENDIA, DODATKI AKTYWIZACYJNE)
W MIESIĄCU SIERPNIU 2014
 

  

    
 
:: UWAGA ::

       Dyrektor PUP w Radomiu informuje, że posiada wolne miejsca na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
dla osób bezrobotnych:
- z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
- do 25 roku życia zarejestrowane maks. 4 m-ce, nie uczące się i nie kształcące
- osoby po 50-tym roku życia

 ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
 

 

 OBOWIĄZUJĄCY PODZIAŁ BRANŻOWY

Branża

Numer pokoju

Branża budowlana (bez hydraulików i operatorów maszyn budowlanych)

128

Kierowcy, mechanicy samochodowi, blacharze, lakiernicy, diagności samochodowi, służby mundurowe, pracownicy ochrony, operatorzy maszyn budowlanych, hydraulicy, monterzy instalacji sanitarnych

129

Mechanicy, elektrycy, elektronicy, automatycy, informatycy, graficy, tokarze, ślusarze, frezerzy, spawacze, poligrafia

130

Branża krawiecka, obuwnicza i kaletnicza, garbarstwo, ubezpieczenia, BHP, stolarze, tapicerzy, hutnicy szkła

131

Sprzedawcy, magazynierzy, przedstawiciele handlowi, operatorzy wózków widłowych, marketing

133

Proste prace w przemyśle, sprzątaczki, palacze, robotnicy gospodarczy, dozorcy, bez zawodu

134

Gastronomia, hotelarstwo, przemysł spożywczy, fryzjerstwo, kosmetyczki, rolnictwo i ogrodnictwo, ochrona środowiska, opiekunki osób, salowe, ochrona zdrowia, nauczyciele przedszkola, nauczyciele nauczania początkowego, chemicy.

135

Edukacja, nauka, administracja, prawo, ekonomia.

136

Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych 

124

::UWAGA:: 

    Zgodnie z art.63 par.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) treść korespondencji powinna zawierać conajmniej wskazanie:
 -   imienia i nazwiska
 -   adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu)
 -   przedmiotu sprawy

   W związku z faktem, że Urząd odpowiada wyłącznie na korespondencję, która zawiera wyżej wymienione elementy - prosimy o ich zawieranie w przesyłanej korespondencji.

 ZAPRASZAMY

 

System Biuletynu Informacji Publicznej, realizowany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619).

 

Wszelkie zapytania należy kierować na adres : kancelaria@pupradom.pl